ע"פ 1964/20 מאנאמטו אספה נ. מדינת ישראל פסק דין מיום 12.08.2020

מאנאמטו אספה נ. מדינת ישראל