עע"מ 824/23 סי.אר.אם שיא בע"מ נ. עיריית עפולה הלךטה מיום 19.02.2023

סי.אר.אם שיא בע מ נ. עיריית עפולה