עע"מ 7664/20 המועצה הארצית לתכנון ובנייה- הוועדה למתחמי רעש מטו נ. ה.ה. מ פס"ד מיום 05.07.22

המועצה האזורית לתכנון ובניה נגד משקיעים במקרקעין