עע"מ 7329/21 ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון נ. י.ג.מ.ח ייזום פס"ד מיום 31.5.22

ועדת הערר המחוזית נ יגמח ייזום