עע"מ 6100/20 החשב הכללי במשרד האוצר נ. תיאטרון הגלבוע פסק דין מיום 1.6.21

החשב הכללי במשרד האוצר נ. תיאטרון הגלבוע