עע"מ 5928/20 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גן יבנה נ. ברוריה עוז

הועדה המקומית לתכנון ובניה נ ברורה עוז