עע"מ 5454/21 כפר אזר מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית נ. ועדת המשנה פס"ד מיום 17.5.22

כפר אזר נגד ועדת המשנה