עע"מ 2330/21 התחנה המרכזית החדשה בתל אביב נ. עיריית תל אביב פס"ד מיום 17.7.22

התחנה המרכזית החדשה נ עיריית תל אביב