עע"ם 5726/12 אהרון אמסלם ואח' נגד לאה אלון ואח'

 
 
 
בבית המשפט העליון
 
 
עע"ם  5726/12
 
 
לפני:  כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור
 
 
המערערים:1. אהרון אמסלם
 2. אליעזר אמסלם
 
                                          
 נ  ג  ד
 
                                                                                                    
המשיבים:1. לאה אלון
 2. שרה אלי
 3. ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז הצפון
 4. הוועדה המקומית לתכנון ובניה טבריה
 
                                          
בקשת המערערים למתן צו ביניים מיום 29.4.2014; תגובת המשיבות 2-1 מיום 7.5.2014; תגובת המשיבה 4 מיום 8.5.2014; תגובת המדינה מיום 13.5.2014
 
                                          
בשם המערערים:                    עו"ד רנאטו יאראק; עו"ד דנה יאראק-זהרוביץ
בשם המשיבות 2-1:               עו"ד ד"ר גלעד וקסלמן; עו"ד גלעד נאמן
בשם המשיבה 4:                    עו"ד דניאל רביבו
בשם המדינה:                        עו"ד נחי בן אור
 
 
החלטה
 
 
           לפניי בקשה לצו ביניים בערעור, המורה למשיבות 2-1 להימנע מביצוע כל בנייה נוספת במבנה שנבנה על ידן במקרקעין הידועים כגוש חלקה 15044, חלקה 49, מגרש 89ב (להלן: המבנה), המצויים בשכונת ציונים כלליים בעיר טבריה ומונע את אכלוס המבנה; והאוסר על המשיבה 4 להוציא למבנה טופס 4 או לאפשר אכלוסו בכל דרך עד להכרעה בערעור שהגישו המערערים על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת (עת"ם 30645-02-12, מיום 8.7.2012).
 
 1. בפסק דינו ביטל בית המשפט קמא את החלטת ועדת הערר לתכנון ובנייה במחוז צפון (להלן: ועדת הערר), אשר החליטה לבטל את היתרי הבנייה שניתנו למשיבות 2-1 על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה טבריה, היא המשיבה 4 (להלן: הוועדה המקומית), משום שאלו ניתנו בחריגה מסמכות, בהעדר תכנית בינוי מפורטת כנדרש לפי תכנית ג/7505 החלה על המקרקעין ומשום שהופרו הוראותיה של תוכנית זו ושל תוכניות נוספות. על פסק דינו של בית המשפט הגישו המערערים, אשר הינם קרובי משפחה של המשיבות 2-1 ומתגוררים בשכנות למבנה ובאותו מתחם מגורים, ערעור לבית משפט זה.
 
 1. בד בבד עם הגשת הערעור הגישו המערערים בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, אשר נדחתה על ידי כב' השופט א' שהם (החלטה מיום 23.8.2012).
 
 1. ביום 7.10.2013 קיימנו דיון בערעור זה, אשר בסופו החלטנו להחזיר את הדיון לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז צפון (להלן: הוועדה המחוזית), תוך השארת העתירה על כנה. החלטנו כי "הועדה המחוזית תידרש להשלכות הרוחב של אישור הבניה נשוא המחלוקת על מבנים אחרים באותו מתחם, ולשאלה מה משמעותה התכנונית המעשית של קביעה אפשרית, כי הבניה לא היתה כחוק. במסגרת החלטתה תידרש הועדה גם לשאלת הסף היש צורך בתכנית בינוי במתחם ביחס לכל אחד מן המבנים, ותוכל לשמוע טענות לעניין זה, תוך מתן זכות טיעון לכל מי שלדעתה עלול להיפגע, ותוך שימוש בכל סמכות עזר שברצונה להשתמש בה". כמו כן, החלטנו שלא להוציא צו ביניים.
 
 1. ביום 5.1.2014 עדכנה המדינה כי הוועדה המחוזית החליטה למנות את מ"מ מתכנן המחוז להכין עבורה חוות דעת מקצועית בקשר לכל היבטיה של התכנית, לרבות תנאי מימושה וההיתרים שניתנו על ידי הוועדה המקומית. מ"מ מתכנן המחוז אף הונחה לשמוע את נציגי הוועדה המקומית וכן כל אדם בעל זיקה לבנייה או שעלול להיפגע מהחלטה בעניינה.
 
 1. ביום 28.4.2014 עדכנה המדינה כי מ"מ מתכנן המחוז הציג את חוות דעתו בפני הוועדה המחוזית וזו החליטה לקבל את חוות הדעת פה אחד ולאמץ את מסקנותיה והמלצותיה. מ"מ מתכנן המחוז המליץ על "הכנתה של תכנית מפורטת למתחם, ועל הפסקת כל פעולות בנייה ופיתוח במתחם עד לאישורה של תוכנית כאמור". המלצת מ"מ מתכנן המחוז הינה שתכנית מפורטת שתוכן תתייחס לבנייה הקיימת ותכלול הוראות להתאמתה לתכנון המוצע בתכנית המפורטת ולעקרונותיו. מ"מ מתכנן המחוז התייחס למספר סוגיות הדורשות מענה תכנוני, ובתוך כך לגישה למגרשי הבנייה במתחם, למספר יחידות הדיור והשימושים המותרים, כמו כן הצביע על מספר ליקויים במגרשן של המשיבות 2-1.
 
 1. בעקבות עדכון זה מיהרו המערערים להגיש בקשה דחופה למתן צו ביניים, אשר יורה למשיבות 2-1 להימנע מביצוע כל בנייה נוספת והאוסר על הוועדה המקומית להוציא טופס 4 או לאפשר את אכלוסו של המבנה בכל דרך. המערערים טענו שנוכח החלטת הוועדה המחוזית וקביעות מ"מ מתכנן המחוז יש להפסיק את פעולות הבנייה והפיתוח במתחם עד להכנת תכנית מפורטת והכרעה בערעור.
 
 1. בהחלטה מיום 29.4.2014 התבקשו הצדדים להגיב לבקשה זו.
 
 1. לטענת המשיבות 2-1 דין הבקשה למתן צו ביניים להידחות. ראשית, משום שעד עתה לא ניתן צו המורה לעצור את הבנייה, חרף העובדה שהוגשו מספר בקשות בעניין, ומשהושלמה הבנייה אין כל נזק העלול להיגרם למערערים מאכלוס המבנה. בנוסף, מ"מ מתכנן המחוז התייחס בחוות דעתו למתחם בכללותו והסוגיות המעטות שנוגעות למבנה אינן מצדיקות מתן צו כמבוקש, וחלקן אף חורגות מהעניינים שאליהם נתבקשה הוועדה המחוזית להתייחס. כמו כן טוענות המשיבות 2-1, כי המלצת מ"מ מתכנן המחוז מתייחסת רק לבנייה ופיתוח עתידיים ולא לבנייה הקיימת, על כן ביתן שבנייתו הושלמה אינו נכלל בהמלצה ואין להבחין בינו לבין יתר הבתים במתחם. לבסוף, טוענות המשיבות 2-1, מאזן הנוחות נוטה לטובת דחיית הבקשה, שכן המבנה נבנה בהיתר והושקעו בבנייתו כספים רבים ואכלוסו לא יסב כל נזק למערערים.
 
 1. הוועדה המקומית מצדדת בטענותיהן של המשיבות 2-1, ולעמדתה אין מניעה להנפקת טופס אכלוס, בכפוף להמצאת המסמכים הנדרשים אשר ציינה בתגובתה. לעמדתה, חוות דעתו של מ"מ מתכנן המחוז הינה מרחיקת לכת ונפלו בה אי דיוקים ביחס למצב הבנייה בשטח. הוועדה המקומית מדווחת שעל פי ממצאי מהנדס העיר עבודות הבנייה הסתיימו וכל שנותר לבצע הוא עבודות חשמל, הרכבת חלק מהכלים הסניטריים והשלמת תיקוני טיח. הליקויים עליהם הצביע מ"מ מתכנן המחוז בחניון ובקומת המרתף ניתנים לתיקון באמצעות איטום חלקים מהחניון ופירוק הקירות והחללים התומכים במרתף, אם יהיה צורך בדבר.
 
 1. עמדת המדינה הינה שיש להוציא צו אשר יאסור על ביצוע כל בנייה נוספת במתחם עד לאישורה של תכנית מפורטת, כדי שלא לרוקן מתוכן את החלטת הוועדה המחוזית. עם זאת, המדינה משאירה לשיקול דעתו של בית המשפט את השאלה האם יש להורות על מתן טופס 4 לאכלוס המבנה. המדינה טוענת כי טופס זה מהווה תעודה על היות המבנה מתאים לאכלוס, למרות שבנייתו, לפחות בחלקה, לוקה בפגמים. עם זאת, לאור החלטותיו הקודמות של בית משפט זה, אשר נמנע מעיכוב הבנייה עד עתה, משאירה המדינה את ההחלטה בעניין זה לשיקול דעת בית המשפט.
 
 1. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להתקבל בחלקה, כך שיימנעו עבודות בנייה נוספות במבנה אך לא ימנע אכלוסו, ככל שניתן לאכלסו בלי עבודות בנייה נוספות.
 
 1. הכלל החל על בקשות לעיכוב ביצוע וסעד זמני בערעור הוא שאין בהגשת ערעור כדי לעכב את ביצוע פסק הדין שעליו מערערים (תקנה 42 לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000; עע"ם 1873/12 אסום חברה קבלנית לבניין בע"מ נ' אוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסקה 7 לפסק דינו של השופט ע' פוגלמן (14.03.2012)). חריגה מכלל זה תלויה בהתקיימותם של שני תנאים מצטברים, אשר קיימת ביניהם "מקבילית כוחות": הראשון, שסיכויי הערעור טובים, והשני, כי מאזן הנוחות נוטה לכיוון עיכוב הביצוע (עע"ם 7142/13 אבן עמי הנדסה אזרחית בע"מ נ' עיריית ירושלים, פסקה 12 לפסק דינו של השופט ח' מלצר (19.11.2013); עע"ם 5643/11 אלקו התקנות ושירותים 1973 בע"מ נ' המועצה האזורית עמק הירדן, פסקה 4 לפסק דינו של השופט י' עמית (04.09.2011)).
 
 1.  בענייננו קבע כב' השופט א' שהם כי הוא לא מצא שמאזן הנוחות "נוטה במובהק לטובתם של המבקשים, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה". השופט שהם קבע כי המבקשים לא הוכיחו שייגרם להם נזק בלתי הפיך וכי ניתן יהיה להשיב את המצב לקדמותו באמצעות הריסת הבית, אם יהיה בכך צורך. לעומת זאת, מניעת השלמת הבנייה תגרום נזקים כלכליים רבים למשיבות 2-1. נקבע שהתנגדותן של המשיבות 2-1 לעיכוב הביצוע מטיל עליהן את הסיכון הכלכלי שיתכן שהערעור יתקבל ושיהיה עליהן להרוס את המבנה.
 
 1. במסגרת החלטתנו מיום 7.10.2013 קבענו שאין מקום לשנות מהחלטה זו.
 
 1. לאור טענות המשיבות 2-1 והוועדה המקומית, לפיהן בנייתו של הבניין הושלמה וכל הדרוש לצורך מתן טופס 4 ואכלוסו של הבניין הם אישורים מהג"א והצגת מפת מדידה מצבית עדכנית לצורך אימות התאמת המבנה להיתר מבחינת גבהים ומיקום, נראה שאין מקום לשנות מהחלטותינו ולהורות על מניעת אכלוס המבנה. דומה כי במובן זה לא שינתה החלטת הוועדה המחוזית ממאזן הנוחות, שכן הסיכון מצוי כולו לפתחן של המשיבות 2-1, בעוד שלמערערים לא יגרם נזק בלתי הפיך מאכלוס המבנה.
 
 1. עם זאת, לאור החלטת הוועדה המחוזית ועמדת המדינה, ראיתי לנכון להוציא צו אשר ימנע ביצוען של כל עבודות בנייה נוספות במבנה, וזאת עד למתן החלטה אחרת. המדינה ציינה כי לעמדתה יש לאסור כל בנייה נוספת במתחם עד לאישורה של תכנית מפורטת, עם זאת, המערערים ביקשו להורות רק על הימנעותן של המשיבות 2-1 מביצוע כל בנייה נוספת במבנה שנבנה על ידן. אין מקום להורות על איסור בנייה במתחם כולו.
 
 1. אשר על כן, ניתן בזאת צו ביניים המורה למשיבות 2-1 להימנע מביצוע כל בנייה נוספת במבנה שנבנה על ידן, וזאת עד מתן החלטה אחרת בעניין. ככל שלא נדרשות עבודות בנייה נוספות במבנה וככל שיספקו המשיבות 2-1 את כל האישורים הנדרשים, אין מניעה לאכלוס המבנה.
 
 1. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
 
 1. אני מורה על קביעת התיק לדיון בפני ההרכב או רובו. 7 ימים לפני הדיון ימסרו הצדדים עמדותיהם בשאלת המשך הטיפול בהליך, נוכח ההתפתחויות המאוחרות.
 
           ניתנה היום, ‏י"ד באייר התשע"ד (‏14.5.2014).
 
 
  המשנָה לנשיא
 
 
_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   12057260_C40.doc   גא+הג
מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
בבית המשפט העליון
 
 
 עע"ם  5726/12
 
לפני:  
 
כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור
 
     
 
 
המערערים:1. אהרון אמסלם
 2. אליעזר אמסלם
 
                                          
 נ  ג  ד
 
                                                                                                    
המשיבים:1. לאה אלון
 2. שרה אלי
 3. ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז הצפון
 4. הוועדה המקומית לתכנון ובניה טבריה
 
 
                                          
צו ביניים
 
 
 
 
 
על יסוד החלטת בית משפט זה מיום 14.5.2014, מצווה בית המשפט כי יצא מלפניו צו ביניים המכוון אל המשיבות 2-1 והמורה להן להימנע מביצוע כל בנייה נוספת במבנה שנבנה על ידן במקרקעין הידועים כגוש 15044, חלקה 49, מגרש 89ב, המצויים בשכונת ציונים כללים בעיר טבריה.
 
           צו ביניים זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת.
 
ניתן היום, ‏י"ד באייר התשע"ד (‏14.5.2014).
 
 
54678313          עידית מלול
       מזכירה ראשית