עורך דין לאימות חתימה על תצהיר של טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

משרד הרישוי מחייב בעלי רכבים באגרות רישוי שנתיות, אשר חובה על כל בעל רכב לשלמם בין אם הוא משתמש ברכב ובין אם לאו ולמעט במצב בו בעל הרכב בוחר להשבית את הרכב.  במהלך השנים חלק גדול מבעלי הרכבים שלא נעשה בהם שימוש, לא שילמו את החוב אשר צבר ריבית, קנסות ופעולות אכיפה. 

לאחרונה, פנה משרד הרישוי לבעלי רכבים אלו בפניה מיוחדת להסדרת מעמד הרכב. פניה זו בעלת תוקף מוגבל שמאפשר לבעלי רכב לטפל בנושא ללא עלויות נוספות, ריביות והצמדות.

משרד התחבורה יצא במבצע חד פעמי לזמן מוגבל להסדרת חובות אגרת הרישוי עבור בעלי רכבים שלא שילמו אגרת רישוי רכב במהלך שבע השנים האחרונות, ולא הסירו את רכבם מהכביש.
במסגרת המבצע נשלחו מכתבים לבעלי רכבים אלו, ובאפשרותם למלא טופס מקוון באמצעותו ניתן:

  1. לשלם את החוב
  2. להצהיר על אי-שימוש ברכב בדיעבד (בזמן המבצע בלבד, ובכפוף לתצהיר חתום על ידי עורך דין)
  3. להסיר את הרכב מהכביש לצמיתות

לפי המבצע, במידה ולא נעשה ברכב שימוש מאז פג רישיונו וברצון בעל הרכב להוריד את הרכב מהכביש לצמיתות (עקב התיישנות, פירקו או נסיבות אחרות) יש למלא טופס מקוון  "מבצע הסדרת חובות אגרת רישוי רכב", באתר האינטרנט של משרד התחבורה ולצרף תצהיר (טופס הצהרה על אי שימוש ברכב) שבו יצוין מועד הפסקת השימוש ברכב לאחר שייחתם על בפני עורך דין.

ככל שבתצהיר יצוין כי יום הפסקת השימוש ברכב זהה ליום בו פג תוקף הרישיון , יגרע הרכב ממצבת כלי הרכב בתנועה והחוב ימחק. במידה ויצוין תאריך מאוחר יוצר, ישלח לבעל הרכב, לאחר קבלת הטופס המקוון שובר לתשלום האגרה כאשר הוא מעודכן, לגבי התקופה שמתום תוקף הרישיון הקודם ועד ליום המצוין בהצהרה במועד הפסקת השימוש ברכב. 

שירות משרד עורך דין בפתח תקווה לאימות טופס הצהרה על אי שימוש ברכב

משרד עורך דין בפתח תקווה ניר טולדנו מספק שירות אימות חתימה על טפסי הצהרה של אי שימוש ברכב, וערוך לספק את השירות עבורכם בהתראה מידית בשעות פעילות המשרד. צרו קשר או חייגו עכשיו: 03-9309677