עה"ס 7463/21 תאופיק נאסרה נ. היועץ המשפט לממשלה מיום 18.7.22

תאופיק נאסרה נ היועמש