עבאדי עבד נגד אילון חברה לביטוח

לשכת ההוצאה לפועל תל אביב                                                                                     בתאריך: 26/07/2012

תיק הוצל”פ 01-30117-12-8

בפני:  1. כב’ השופט/ת הרשם עמית גולן


חייבים:                                                                  1.        עבאדי עבד

                                                                                             – נגד – 

זוכים:                                                                    1.          אילון חברה לביטוח בע”מ

 

החלטה


בפניי בקשת החייב למתן החלטה בטענת פרעתי.

הזוכה הגיש תגובתו .

לאחר עיון בבקשת החייב ובתגובת הזוכה וכן בבקשתו הנוספת של החייב אשר הינו עומד על בקשתו כאמור בטענת פרעתי הריני מורה כדלקמן: –

תיק ההוצאה לפועל  נפתח  ביום 28/3/12 לביצוע  פסק דין מיום 1/3/09 בית משפט השלום בעכו שעניינו תביעה נזיקית, שם נקבע כי התביעה נדחתה והתובע-כאן החייב  עבאדי עבד ישלם לנתבעת “מ.קסטרו ושות’ בע”מ (להלן: “מ.קאסטרו”) סך של  2000 ש”ח.

יצוין כי מיום פתיחת תיק ההוצל”פ לא התקבלו תשלומים לתיק.

טענות החייב:

לטענת החייב הוא אינו חייב לזוכה כל סכום.

לטענתו פס”ד בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל אינו מתייחס לשם של הזוכה כפי שמופיע בתיק הוצאה לפועל דלעיל “איילון חברה לביטוח” וכי על פי פסק הדין הנתבעת הינה מ.קאסטרו.

לטענת החייב המחאת הזכות בתיק מאת מ.קאסטרו לטובת הזוכה חסרת כל תוקף.

לטענת החייב אין כל זכר והתייחסות בפס”ד לשם הזוכה ועל כך עפ”י פס”ד שניתן על החייב לשלם 2,000 לנתבעת מ.קאסטרו ולא לזוכה.

לטענת החייב בינו לבין מנהל מ.קאסטרו נחתם הסכם פשרה בבית הדין לעבודה אשר ויתרה היא מ.קאסטרו על הוצאות המשפט כפי שנפסקו בפסק הדין נשוא תיק הוצאה לפועל דלעיל .

טענות הזוכה :

תיק ההוצאה לפועל נפתח כדין, לאמור כי קיימת המחאת זכות ברת תוקף.

החייב לא הציג כל ראייה לתשלום.

דיון והכרעה:

טענת החייב כי פסק הדין בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל נשוא בקשה זו אין בה כל התייחסות לזוכה /מטעמה, לחילופין החייב טוען כי אם קיימת המחאת זכות בתיק לטובת הזוכה אין לה כל תוקף.

החייב מוסיף וטוען כי בדיון בפני כבוד בית הדין לעבודה ביום 6/7/11 הגיע לפשרה עם מר מוריס מנהל מ.קסטרו אשר ויתר על הוצאות משפט אשר נקבעו לו בפסק הדין בגינו נפתח תיק ההוצאה לפועל דנן.

לאחר שעיניתי בתגובת הזוכה לבקשת החייב הריני  מורה כדלקמן:

הבסיס לטענת פרעתי בהליכי הוצאה לפועל נמצא בסעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל התשכ”ז 1967 (להלן:” החוק”) .

חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלאו, עליו מוטל נטל הראייה.  (בעניין זה ראה/י ספרו של כבוד השופט בדימוס מר דוד בר אופיר ” הוצאה לפועל- הליכים והלכות ” מהדורה שביעית, כרך א’ עמוד 265 ).

זוכה מוגדר בסעיף 1 לחוק ההוצאה לפועל, כמי שניתן פסק דין לזכותו לרבות חליפו שהינם גם מי שקיבל את זכויותיו של הזוכה מכוח המחאת זכות (בעניין זה ראה/י ספרו של כבוד השופט בדימוס מר דוד בר אופיר, לעיל , עמ’ 6 (6) .

שעה שמוגש פסק דין לביצוע לרבות המחאת זכות לזוכה אחר מאת הזוכה המצוין בפסק הדין, הרי מתפקידו וחובתו של הרשם לפעול ליישם המחאת זכות ולהחלפתו של הזוכה (ראה/י גם הליך רע”צ 47723-01-12 חי’ר עלי וסלמאן בע”מ ).

באשר לטענת החייב בנוגע להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים  ביום 6/11/11 בבית דין אזורי לעבודה בחיפה (ס”ע 51616-10-10 עבאדי נ’ מ.קאסטרו ) אציין כי  הסכם פשרה זה אינו רלוונטי  לפסק הדין נשוא תיק ההוצאה לפועל דלעיל.

הסכם הפשרה נערך והוסכם בתביעה של החייב כנגד מ.קאסטרו בבית הדין לעבודה בגין הרעת תנאים.

ברי כי אין בכך כדי לבטל כל פסיקה שאינה באותו הליך ו/או רלוונטית לאותו הליך בגינו ניתן פסק הדין נשוא תיק הוצאה לפועל דלעיל.

עוד ועוד, צירפה הזוכה לתגובתה מכתב רשמי מאת מ.קאסטרו על פי מכתב זה לא הייתה כל הסכמה בין החייב לבין מ .קאסטרו למחול על חוב החייב נשוא תיק הוצאה לפועל דלעיל .

לאור האמור בזאת הריני דוחה את בקשת החייב בטענת פרעתי ,

כן מתוקף סמכותי לפי הוראות סעיף 19(ג) לחוק הריני פוסק כנגד  החייב הוצאות בסך כולל של 3000 ש”ח ,שעה שהגיש בקשתו בטענת פרעתי ללא כל יסוד .


עמית גולן, רשם
_______________

סגירת תפריט
דילוג לתוכן