ע"א 979/17 סלע חברה למוצרי בטון בע"מ נ. רשות מקרקעי ישראל

סלע חברה למוצרי בטון נגד מינהל מקרקעי ישראל