ע"א 8553/19 אלכסנדר אורן בע"מ נ. יהודית כהן פסק דין מיום 17.11.2020

אלכסנדר אורן בע מ נ. יהודית כהן