ע"א 7657/17 רו"ח חן ברדיצ'ב בתפקידו כנאמן על הסדר הנושים של פו נ. עזריאל

נ עזריאל פויכטונגר