ע"א 7459/20 קניון רמת אביב בע"מ נ. פלוני החלטה מיום 06.12.2020

קניון רמת אביב בע מ נ. פלוני