ע"א 7118/19 רשות מקרקעי ישראל נ. בנימין דמארי פסק דין מיום 23.02.2021

רשות מקרקעי ישראל נ. בנימין דמארי