ע"א 6913/22 החברה לשימור והתחדשות ערים בישראל בע"מ נ. עו"ד גבריאל

החברה לשימור והתחדשות ערים בישראל בע מ נ. עו ד אברהם גבריאל