ע"א 6780/19 מדינת ישראל נ. הסתדרות מדיצינית הדסה פסק דין מיום 16.08.2020

מדינת ישראל נ. הסתדרות מדיצינית הדסה