ע"א 6487/20 קרגו אריזה לוג'יסטיק בע"מ נ. גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע

קרגו אריזה לוגיסטיק בע מ נ. גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע