ע"א 4588/19 ראג'דה אסעד קרדוש סאלם נ. חברת קרדוש ושות' בע"מ פסק דין

ראגדה אסעד קרדוש סאלם נ. חברת קרדוש ושות בע מ