ע"א 3283/21 עיריית תל אביב נ. תנועת אומ"ץ – אזרחים למען מנהל תקין וצדק פס"ד מיום 3.4.22

עיריית תל אביב נ תנועת אומץ