ע"א 24873-08-19 מעברים – אקטואריה וייעוץ פנסיוני בע"מ נגד מדינת ישראל פסק דין

24873-08-19