ע"א 1423/19 פלוני נ. שירותי בריאות כלליתהחלטה מיום 22.06.2020

פלוני נ שירותי בריאות כללית