ע"א 1405/19 עזבון המנוח יוסף נעאמנה ז"לבאמצעות בניו נ. נעאמנה עומר חמאדה

עזבון המנוח יוסף נעאמנה ז לבאמצעות בניו נ. נעאמנה עומר חמאדה