ע"א 1027/19 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ. בנק מזרחי טפחות בע"מ (02.05.2019)

 

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

 

ע"א  1027/19

ע"א  1036/19

ע"א  1038/19

ע"א  1045/19

 

לפני:  

כבוד השופט נ' סולברג

 

כבוד השופט ד' מינץ

 

כבוד השופט י' אלרון

 

המערערים בע"א 1027/19:

1. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 

2. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

                                          

המערער בע"א 1036/19:

בנק הפועלים בע"מ

 

המערערים בע"א 1038/19:

1. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 

2. בנק מסד בע"מ

 

המערער בע"א 1045/19:

בנק לאומי לישראל בע"מ

 

 

נ  ג  ד

 

המשיבים בע"א 1027/19:

1. בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

2. ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ

 

3. ישעיהו לנדאו נכסים (1998) בע"מ

 

4. נכסי דוד לוביאנסקי אחזקות בע"מ

 

5. נכסי שרודד בע"מ

 

6. בנק איגוד לישראל בע"מ

 

7. הממונה על התחרות

 

8. בנק הפועלים בע"מ

 

9. בנק לאומי לישראל בע"מ

 

10. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל

 

11. בנק מסד בע"מ

 

12. בנק אוצר החייל

 

המשיבים בע"א 1036/19:

1. בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

2. ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ

 

3. ישעיהו לנדאו נכסים (1998) בע"מ

 

4. נכסי דוד לוביאנסקי אחזקות בע"מ

 

5. נכסי שרודד בע"מ

 

6. בנק איגוד לישראל בע"מ

 

7. הממונה על התחרות

 

8. בנק לאומי לישראל בע"מ

 

9. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 

10. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 

11. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ

 

12.בנק מסד בע"מ

 

13. בנק אוצר החייל בע"מ

 

המשיבים בע"א 1038/19:

1. בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

2. ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ

 

3. ישעיהו לנדאו נכסים (1998) בע"מ

 

4. נכסי דוד לוביאנסקי אחזקות בע"מ

 

5. נכסי שרודד בע"מ

 

6. בנק איגוד לישראל בע"מ

 

7. בנק לאומי לישראל בע"מ

 

8. בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 

9. בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ

 

10. בנק הפועלים בע"מ

 

11. הממונה על התחרות

 

המשיבים בע"א 1045/19:

1. בנק מזרחי טפחות בע"מ

 

2. ישעיהו לנדאו אחזקות (1993) בע"מ

 

3. ישעיהו לנדאו נכסים (1998) בע"מ

 

4. נכסי דוד לוביאנסקי אחזקות בע"מ

 

5. נכסי שרודד בע"מ

 

6. בנק איגוד לישראל בע"מ

 

7. הממונה על התחרות

                                                                                                         

ערעורים על החלטת בית הדין להגבלים עסקיים בירושלים מיום 25.12.2018 בה"ע 745-07-18 שניתנה על ידי כבוד השופט ע' שחם

 

תאריך הישיבה:

י"ג בניסן התשע"ט      

(18.4.2019)

 

בשם בנק דיסקונט ובנק מרכנתיל בע"מ:

עו"ד אנדרי ניקל; עו"ד אביב אבני

 

בשם בנק הפועלים בע"מ:

עו"ד עופר ארגוב; עו"ד רונית אמיר-יניב

 

בשם בנק הבינלאומי הראשון, בנק האוצר ובנק מסד בע"מ:

עו"ד טליה סולומון; עו"ד לירון צור

 

בשם בנק לאומי בע"מ:

עו"ד עמרי קאופמן; עו"ד בועז גולן; עו"ד יונתן ניסנהויז

 

בשם בנק המזרחי בע"מ:

עו"ד גיורא ארדינסט; עו"ד אריק ברנאייזן; עו"ד שלי ווקסמן

 

בשם המשיבים 2-5:

עו"ד דליה טל; עו"ד עדי מרדכי

 

בשם המשיב 6:

עו"ד צביקה אגמון; עו"ד ג'ואי לייטסטון; עו"ד מתן מרידור

 

בשם הממונה  על התחרות:

עו"ד אלעד מקדסי; עו"ד שגית חדד; עו"ד מורן מיארה; עו"ד מיכל כהן

 

פסק-דין

 

השופט נ' סולברג:

 

           מ"מ הממונה על התחרות החליטה להתנגד לעסקת המיזוג בין בנק מזרחי טפחות בע"מ (להלן: בנק מזרחי) לבין בנק איגוד לישראל בע"מ (להלן: בנק איגוד). על ההחלטה הוגשו עררים לבית הדין לתחרות. בנק מזרחי, בנק איגוד ובעלי המניות בבנק איגוד, ביקשו לעיין במידע ובחומרים שאספה רשות התחרות מאת הבנקים המערערים – בנק דיסקונט לישראל בע"מ, בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ, בנק הפועלים בע"מ, הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, בנק אוצר החייל בע"מ, בנק מסד בע"מ ובנק לאומי לישראל בע"מ.

 

           המידע והחומרים שנאספו, שימשו לצורך בדיקת עסקת המיזוג. בית הדין לתחרות נעתר בהחלטתו (מיום 25.12.2018) לפי סעיף 30 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992, לחלק הארי של בקשת הבנקים ובעלי המניות המשיבים לעיון במסמכים, והתיר לבאי-כוח או מומחים כלכליים מטעמם לעיין בחומר בחדר מידע במשרדי רשות התחרות, בכפוף לחתימה על כתבי התחייבות לסודיות, ומבלי שתתאפשר העתקה או הוצאה של מידע מהחדר. מעבר למידע שנאסף מהבנקים המערערים, נאסף לצורך בדיקת עסקת המיזוג מידע מכ-36 צדדים שלישיים נוספים, וזה נמסר לבנקים המשיבים, וכך גם מידע שהתקבל מאת בנק ירושלים בע"מ, אשר נתן את הסכמתו לעיון במתכונת של חדר מידע.

 

           טענות רבות ומקיפות, חלקן כבדות-משקל, נטענו בערעורים ובתשובות, בכתב ובעל-פה. הבנקים המערערים 'נקלעו' שלא בטובתם להליך, כצדדים שלישיים, שאינם חלק מעסקת המיזוג שהובאה לפתחה של רשות התחרות; הכבדה נגרמה להם, חשש מפני חשיפת סודות מסחריים, ועוד. הבנקים המערערים טענו על האופן הכוללני של הדיון בנושא העיון במסמכים, על כך שצריך היה לחלקוֹ לשלבים, וביקשו להחזיר את הדיון לבית הדין לתחרות כדי שיקיים דיון פרטני ויתן החלטה לגבי כל מסמך ומסמך, חלף החלטה כוללת שלפיה כל החומרים הם רלבנטיים. כמות עצומה של מידע נאספה, ולבטח אין צורך בחלק לא מבוטל ממנה. בדרך שבה נקט בית הדין לתחרות, כך נטען, אין איזון הולם בין זכותם של העוררים לעיון בחומר הנוגע להחלטת מ"מ הממונה, לבין ההגנה על סודותיהם המסחריים. מנגד נטען, כי כלל המסמכים שבתיק המיזוג נוגעים להחלטת מ"מ הממונה ושימשו לקראת קבלתה. המידע נאסף באופן הדרגתי, ללמדנו על כך שהצורך במידע נבע מסוגיות קונקרטיות שהתעוררו בעת בדיקת המיזוג. בחינת החומר כולו, שהתקבל מאת הבנקים המערערים, איפשרה למ"מ הממונה ללמוד על מאפייני הפעילות של הצדדים למיזוג ועל אופי פעילותם של המתחרים השונים בתחומים הללו, למפות את סוגי המוצרים והשירותים הניתנים על-ידם, ואת סוגי הלקוחות הרוכשים את השירותים, להגדיר מהם השווקים הרלוונטיים ומהם החששות התחרותיים המתעוררים כתוצאה מהמיזוג. עוד כהנה וכהנה טענו ב"כ הצדדים מזה ומזה, גם על שלבי הבדיקה, על התהליך, על התוצאה, ועל קבועי הזמן.

 

           למקרא החלטת מ"מ הממונה, החלטת בית הדין לתחרות, וסיכומי ב"כ הצדדים; לאחר עיון בנספחיהם; ולמשמע דברי ב"כ הצדדים לפנינו בדיון ביום 18.4.2019, הערנו הערות אחדות והמלצנו לבנקים המערערים שלא לעמוד עוד בשלב זה על ערעוריהם. עשינו כן, בהתבסס במידה מסויימת על תקדימים מן העבר, חרף שינויים מחוייבים; על הנסיבות המיוחדות והמורכבות של העניין דנן; על "תאריך התפוגה" של עסקת המיזוג הנדונה; ושאר דברים שעמדנו עליהם בתמצית בגמר הדיון.

 

           לבקשת ב"כ המערערים, ניתנה ארכה קצרה לצורך התייעצות ב"כ המערערים עם שולחיהם. ב"כ בנק לאומי הודיעונו כי כמתבקש מסוגיה כה כבדת-משקל ומשמעותית עבור הבנק, ולאור פוטנציאל הנזק האדיר שעלול להיגרם לו בגין חשיפת מידע ונתונים – שחלקם נמנים עם סודותיו הכמוסים ביותר, בנק לאומי ליווה את ההליך בכל שלביו באמצעות דרגי הניהול הבכירים ביותר, וכך גם נעשה עתה בקשר עם המלצתנו הנ"ל. בלב כבד ובחשש רב החליט בנק לאומי להעתר להמלצתנו. בנק לאומי שומר על זכותו ומבקש להבהיר כי אין בהחלטת בית הדין, וממילא לא במחיקת הערעור, משום הודאה או הסכמה לעצם השימוש בחומרים ו/או בנתונים השייכים לבנק לאומי, וכי בגין כל שימוש שיתבקש להעשות כאמור, יש להגיש לבית הדין בקשה קונקרטית אשר בנק לאומי לבדו, לצד הממונה על התחרות, יהיה צד לה. הבהרה דומה נתבקשה מאת קבוצת הבינלאומי; ההבהרה ניתנת כמבוקש בזאת, ותחולתה – כללית. אשר לבקשת בנק לאומי לשנות קמעא מן המתווה שנקבע בהחלטת בית הדין לתחרות, לא ראינו הצדקה להעתר לה. נרשמה גם הסכמת בנק דיסקונט, בנק מרכנתיל ובנק הפועלים להמלצתנו הנ"ל.

 

           נציין ונבהיר עם זאת, כי אין לראות בתוצאת פסק דין זה משום הנחיה או הלכה פסוקה לעתיד לבוא; התוצאה מותאמת לעניין המסויים שעל הפרק.

 

           הערעורים נמחקים אפוא בזאת.

 

           החלטת בית הדין לתחרות תעמוד בתוקפה.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, ‏כ"ז בניסן התשע"ט (‏2.5.2019).

 

 

 

ש ו פ ט

   ש ו פ ט

ש ו פ ט