סכומים שפטורים מעיקול משכורת

יחיד                                                           2,195   ש"ח

רווק ,  גרוש או אלמן + ילד                       3,589 ש"ח

רווק , גרוש , אלמן + 2 ילדים ויותר          4,114 ש"ח

בני זוג                                                         3,292 ש"ח

זוג + ילד                                                     3,818 ש"ח

זוג + 2 ילדים ויותר                                    4,345 ש"ח

סכומי הגנת השכר מפני עיקול אינם חלים על עיקול שמוטל בתיק מזונות.