סיכומים בתביעת לשון הרע מטעם נתבע שהוגשה בגין מכתב למשטרה לדוגמא

דוגמא לסיכומים בתביעת לשון הרע שהוגשה בגין מכתב למשטרה 

מבוא

  במסגרת התביעה האזרחית הנ"ל הוגשה על ידי התובעים כנגד הנתבעים 1-2 תביעה טורדנית וקנטרנית, נעדרת כל בסיס, אשר כל מטרתה היתה מעשה נקמנות לשמה של התובעים בנתבע 1, בשל זכייתו בהליך ההתנגדות שהגישה התובעת לצוואת הוריה המנוחים במסגרת ת"ע XXX ונקמנות בנתבע 2 על שום "שהעז" להיענות לבקשת עורכת הדין ק' לכתוב מכתב למשטרה במסגרת הליך משפטי, על מנת לנסות להסביר מה היתה הסיבה להתנהגותו הפתאומית והשגויה של בנו של הנתבע 1 כלפי התובעת.

יאמר כבר עתה כי, תביעת התובעים אשר הוגשה כנגד שני נתבעים בסכום פנומנלי של 846,000 ₪ התחילה "בקול תרועה רמה", אך הסתיימה "בקול ענות חלושה", עת התביעה כנגד הנתבע 1 בסכום של 705,000 ₪ נמחקה, בעוד שהתביעה כנגד הנתבע 2 על סך 141,000 ₪ נתגלתה בסופו של יום כתביעה הנשענת על "קנה רצוץ" של טענות סרק ובמיוחד כאשר במהלך שמיעת הראיות התגלתה תמונה ברורה וחד משמעית לפיה מכתבו של הנתבע 2, הוגש אך ורק למשטרה ולא הופץ מעולם בפני כל מאן דהוא וזאת בניגוד לטענות הבדים שטוו ברשתם התובעים. לפיכך, טענות הנתבע 2 בקצירת האומר הינם כי יש לדחות את התביעה כנגדו מחמת כך שכל האמור בו אמת וכי המכתב נשלח במסגרת הליך משפטי, המוגן מפני תביעת לשון הרע!

רקע עובדתי

 1. ביום ___ הגישו התובעים תביעה כספית כנגד מר __שהינו אחיה של התובעת וכנגד הנתבע 2, הרב __, בסכום כולל של 846,000 ₪. תביעה זו התבססה אליבא דא התובעים על עילות של לשון הרע, תקיפה והגנת הפרטיות!
 1. ביום __ הגישו הנתבעים כתב הגנה מפורט מטעמם, במסגרתו העלו, בין היתר, את הטענה לחוסר סמכות עניינית של בית משפט השלום לדון בתביעה, כנגד הנתבע 1, שהוא כאמור אחיה של התובעת בצוותא חדא עם הנתבע 2 שאינו בן משפחתם.
 1. ביום __ ולאחר שבית משפט עיין בתגובות התובעים לבקשה למחיקה ניתנה על ידי בית המשפט הנכבד החלטה, שקיבלה את טענות הנתבעים לחוסר סמכות עניינית והורתה על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 1. בהחלטת בית משפט הנ"ל אף נקבע כי התביעה נמחקת, על מנת לאפשר לתובעים להגישה לבית משפט לענייני משפחה.
 1. בפועל, ולמרות שחלפו למעלה משלוש שנים מאז מחיקת התביעה, אין מחלוקת עובדתית כי התובעת כלל לא הגישה תביעה כנגד אחיה, הנתבע 1, למרות שכתב תביעתה לכאורה היה כבר מוכן וכל שהיה עליה לעשות זה אך להפנותו לבית המשפט לענייני משפחה.

לעניין זה מופנה בית המשפט לעמודים 31-33 לפרוטוקול הדיון בגדרם התובעת "התפתלה" על דוכן העדים וסירבה לענות פעם אחר פעם לשאלה אם זה נכון שהיא לא הגישה תביעה נגד אחיה על לשון הרע ותקיפה, כאשר בסופו של יום ולאחר שלושה עמודי פרוטוקול הודתה בפה מלא כי תביעה שכזו לא הוגשה על ידה.

 1. בהקשר זה יצוין כי, התובעת הצליחה לחמוק מפסיקת הוצאות כנגדה בשל מחיקת התביעה מחוסר סמכות עניינית, כאשר בהחלטתו נימק בית המשפט הנכבד את אי פסיקת ההוצאות כך: "לפיכך, נמחקת התביעה נגד הנתבע 1, על מנת שהתובע יוכל להגישה בבית משפט לענייני משפחה. מאחר והתביעה נגד הנתבע 1 לא התבררה והיא צפויה להתברר בפני בית המשפט לענייני משפחה, לא ראיתי לנכון לעשות בשלב זה צו להוצאות".
 1. מאחר והתובעת לא הגישה כלל תביעה כנגד הנתבע 1 בבית המשפט לענייני משפחה או בכל בית משפט אחר, גם בחלוף 3 שנים מיום החלטת בית המשפט, אשר אפשרה לה לעשות כן, עולה כי הגיע העת לפסוק לחובת התובעת גם את הוצאות הנתבע 1 , אשר נשללו ממנו בשל מצגי התובעת, בגין הגשת כתב הגנתו והליך מחיקת התביעה כנגדו.
 1. יצוין כי גם על בסיס הטעיית בית משפט שבכוונת התובעת להגיש תביעה בבית משפט לענייני משפחה אף הצליחה התובעת לקבל באופן חריג ויוצא דופן החזר מלוא  האגרה ששילמה למרות שמדובר היה בהליך מחיקת תביעה שלא בהסכמתה ושלא בהתאם לתקנות.
 1. חוסר תום לבם המשווע של התובעים כמפורט על קצה המזלג לעיל בישר, למרבה הצער, רק את בוא "הסנונית" למסכת "התעתועים והזיגזוגים" אשר דבקה בתובעים למרבה הצער מראשית ההליך ועד סופו, כמפורט להלן.
 1. לית מאן דפליג, שלכתב תביעתם של התובעים צורפו מסמכים וכתבי דין חסויים מתוך דיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות, כמפורט להלן: א. לכתב תביעתם של התובעים צורפה כנספח 6 תגובה להתנגדות מטעם הנתבע 1 בת"ע ___ ות"ע ___ המשתרעת על פני 21 עמודים, בהליך שהתנהל בדלתיים סגורות. ב. לכתב תביעתם של התובעים, צורף כנספח 8 פסק דין שניתן בדלתיים סגורות במסגרת תמ"ש __-_ ג. לכתב תביעתם של התובעים צורף כנספח 9 פרוטוקול דיון שהתנהל בדלתיים סגורות מיום 21.05.17 בפני כב' השופטת _____ במסגרת תמ"ש __.

 

 1. יתרה מכך, ביום 06.11.17 הגישו התובעים בתיק כתב תשובה מטעמם לכתב ההגנה. וראו איזה פלא! לא רק שהתובעים לא טענו במסגרת כתב תשובתם על זכותם לחיסיון מסמכים, אלא שהם אף הגדילו לעשות כאשר לכתב תשובתם צירפו כנספחים ג'-ה' את כתבי הדין הנוספים שהתנהלו בדלתיים סגורות: א. לכתב תשובתם של התובעים צורף כנספח ג' – עמוד 71 לפרוטוקול דיון מיום ____ אשר התקיים בדלתיים סגורות במסגרת ת"ע ______ואח' נגד האפוטרופוס הכללי ואח'. ב. לכתב תשובתם של התובעים צורף כנספח ד' – החלטת בית משפט לענייני משפחה מיום ___ אשר ניתנה במסגרת ת"ע _________נגד האפוטרופוס הכללי ג. לכתב תשובתם של התובעים צורף כנספח ה' עמוד 62 מפרוטוקול דיון בדלתיים סגורות של בית משפט לענייני משפחה בת"א מיום 08.07.15 במסגרת ת"ע _______.
 1. כן מופנה בית המשפט הנכבד לסעיפים 19, 21 ו- 24 לכתב התשובה שהגישו התובעים לכתב ההגנה, אשר גם במסגרתם ציטטו התובעים בהרחבה חלקים מפרוטוקולים, החלטות ודיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות בתיקי המשפחה!

 

 1. לאחר כל זאת, לא התביישו התובעים לעשות שימוש לרעה בהליכי בית משפט ולהגיש ביום ___ בקשה למחיקת סעיפים והוצאת נספחים מתצהיר עדותו הראשית של הנתבע 2, בטענה שמדובר במסמכים שניתנו בדלתיים סגורות! פשוט לקרוא ולא להאמין! לאחר קבלת תגובה מפורטת מטעם הנתבע 2 לבקשה והגשת תשובה, התקיים ביום ____ דיון בבקשה, בגדרו הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה, בכפוף לכך ששמם של התובעים יהיה חסוי בעוד ששמו של הנתבע 2 יהיה גלוי, הוסרה כל התנגדות מטעם התובעים לגבי החלקים מהתצהיר והנספחים שצורפו לתצהירו של הנתבע 2 והסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה על ידי בית המשפט בפרוטוקול הדיון מאותו היום.
 1. וראו איזה פלא! למרות הגעת הצדדים להסכמה דיונית שקיבלה תוקף של החלטה, לא התביישו התובעים בפתח דיון שמיעת הראיות בתיק "למחזר מחדש" את הטענות ולטעון "בהבל פיהם" כי על אף הסכמתם הדיונית שקיבלה תוקף של החלטה ועל אף שהם אלה שצרפו מלכתחילה עשרות מסמכים מדיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות, היה כביכול על הנתבע 2 להמציא צו להסרת חיסיון!
 1. בהחלטת בית המשפט הנכבד מאותו היום, נדחתה מניה וביה טענה מקדמית זו, תוך שבית משפט קבע כי העלאת הטענה ביום דיון שמיעת הראיות היא חסרת תום לב וכי תוצאות הדיון של ___ מדברות בעד עצמן!
 1. מהאמור לעיל עולה כי התובעים לא בחלו, למרבה הצער, בשום אמצעי ובשום טענה, על מנת להשיג את מטרתם לשלול למעשה את הגנתו של הנתבע 2 כנגד תביעת הסרק שהוגשה כנגדו, למרות שהתובעים הם אלו שעל מנת לבסס את תביעתם צרפו עשרות מסמכים של דיונים שהתנהלו בדלתיים סגורות כאשר לשיטתם הנתבע 2 היה מנוע מלעשות כן על מנת להדוף את תביעתם כנגדו ! לפיכך, מתבקש בית המשפט הנכבד בפסק דינו ליתן להתנהלות חסרת תום לב זו משקל, גם לעניין פסיקת הוצאות.

טענות הצדדים

 1. טענות התובעים:

א.    הלכה למעשה שכתב תביעתם של התובעים המשתרע על פני 9 עמודים ו- 69 סעיפים לאחר שנמחק כלפי הנתבע 1 מחמת חוסר סמכות עניינית מתייחס אל הנתבע 2 ב-6 סעיפים בלבד (ס' 62-67 לכתב התביעה), במסגרתם עותרים התובעים לחיובו של נתבע 2 בסכום של 141,000 ₪ בגין מכתב שנכתב על ידי הנתבע 2 וצורף כנספח 10 לכתב התביעה וזאת בהסתירם של התובעים מעיני מבית משפט בכתב תביעתם כי הם עצמם נחשפו למכתב בעקבות צו להסרת חסיון שניתן לבקשתם על חומרי החקירה למשטרת ישראל וכי אף אדם לא נחשף למכתב פרט לגורמי חקירה רלוונטיים במשטרת ישראל!

 1. עיקר טענות הנתבע 2:

א.    התובעים עשו שימוש לרעה בהליכי בית משפט בעצם הגשת תביעתם כנגדו בגין מכתב שכתב במסגרת הליכים משפטיים שהתנהלו כנגד בנו של נתבע 1. הלכה למעשה שכל מטרת צירופו לכתב התביעה הטורדני והקנטרני שהגישו התובעים בתיק דנן נועדה מלכתחילה לנסות ליצור מסוכה מלאכותית להעברת הדיון לבית משפט לענייני משפחה שרק לו היתה נתונה הסמכות לדון בסכסוך בין התובעים לנתבע 1.

ב.    עוד טוען הנתבע 2 כי מכתבו הוגש אך ורק במסגרת הליך משפטי שהתנהל כנגד בנו של הנתבע 1 ולכן הוא נהנה מהגנה מוחלטת של סעיף 13 (5) לחוק איסור לשון הרע.

ג.     גם לגופו של עניין טוען נתבע 2 כי אין במכתבו פרסום ממשי שמכפיש את התובעים מלבד הבעת דעה אישית בדבר פרסומים שהתובעת ייחסה לנתבע 1 ואשר כללו תיאורים אכזריים שכביכול נקט הנתבע 1 כלפי הוריו המנוחים ואשר בינם ובין האמת אין כלום. לטענת הנתבע 2 הראיה לכך שפרסומים אינם אמת עולה, בין היתר מפסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב (נספח א' לכתב ההגנה) במסגרתו נדחתה כל התנגדותה של התובעת לצוואות הוריה המנוחים. התנגדות שהיתה מבוססת, בין היתר, על מסע הכפשות שלה כלפי נתבע 1 כאילו התעלל בהוריו המנוחים תוך שבית משפט דחה את הטענה שהנתבע 1 התעלל בהוריו.מכל מקום מדגיש וטוען הנתבע 2 כי כל האמור במכתבו הינו אמת. הנתבע 2 לא התכוון בשום אופן במכתבו להכפיש ולהוציא דיבה של התובעים, אלא לשלול את הטענות הקשות שהפנתה התובעת כלפי נתבע 1 על יחס מכפיר שלו כביכול כלפי הוריו המנוחים. טענות שכאמור הופרכו לחלוטין בפסק הדין שניתן בתיק האחר אשר דחה את כל הטענות שהועלו כלפי הנתבע 1 .

דיון בטענות

 

דחיית התביעה מחמת שימוש לרעה בהליכי בית משפט

 

 1. על פני הדברים ברור כי התובעים לא היו מגישים כלל את תביעתם כנגד הנתבע 2, אלמלא חפצו בכל מאודם ליצור סמכות מדומה לבית משפט השלום בתל אביב לדון בתביעתם כנגד הנתבע 1 שהוא כאמור אחיה של התובעת.
 1. תוספת תימוכין לכך, שמטרת צירופו של הנתבע 2 היתה על מנת לנסות ליצור מסוכה מלאכותית להעברת הדיון, ניתן ללמוד כמובן מעצם החלטתו של בית משפט נכבד זה למחיקת התביעה כנגד הנתבע 1 מחמת חוסר סמכות עניינית וכן מכך שהתובעת בסופו של יום לא הגישה כל תביעה כנגד אחיה. דהיינו, התובעת רצתה להתדיין בתביעה נגד אחיה הנתבע 1 אך ורק בבית משפט שלום ומאחר וידעה שאין סמכות לכך ניסתה לקבל סמכות באמצעות צירוף מלאכותי של נתבע 2 לתביעה. משכך, מתבקש בית משפט לדחות את התביעה מטעם זה בלבד.
 1. זאת ועוד, התנהלותם השערורייתית של התובעים בתיק זה אשר בחרו בתביעתם לגלות "טפח אך להסתיר טפחיים", לרבות את העובדה הרלוונטית שהם בעצמם נחשפו למכתבו של נתבע 2 רק בעקבות צו למשטרה לחשיפת חומרי חקירה וכן את העובדה שאף אדם לא נחשף למכתב מצדיקה כמובן אף היא את דחיית התביעה.

דחיית התביעה לנוכח ההגנה המוחלטת של סעיף 13 (5) לחוק איסור לשון הרע

 

 1. לית מאן דפליג, שהמכתב נשוא תביעת התובעים הוא מכתב נשלח על ידי עורכת הדין לאגף החקירות במשטרת לב ת"א בלבד. מכתב זה צורף כנספח ב' על ידה למכתבה מיום 04.12.13 לאגף החקירות במשטרה בעוד שמכתבו של נתבע 2 היה אחד מתוך שמונה נספחים שונים!  (סעיף 4 לתצהיר)
 1. במסגרת מכתבה של עורכת הדין למשטרה היא ביקשה שלא להעמיד את מרשה מר __ לדין פלילי, למרות שהודה בהזדמנות הראשונה במיוחס לו, בין היתר, בהתחשב בנסיבותיו האישיות ורקע ביצוע המעשים . צילום מכתבה של עו"ד __ מיום 04.12.13 המדבר בעד עצמו צורף כמוצג 3.
 1. סעיף 13 לחוק קובע שורה של "פרסומים מותרים" – כלשון כותרת הסעיף. סעיף 13(5) קובע: "לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי … (5) פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין-שיפוטית על פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם, או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור."
 1. בהוראה הקבועה בסעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע התכוון המחוקק כי הדברים הנאמרים או הנכתבים תוך כדי דיון משפטי יזכו להגנה מפני תביעת לשון הרע, וזאת על מנת לאפשר לכל המעורבים בהליך המשפטי לומר את דברם באופן חופשי וללא מורא, ובלא לחשוש פן יסתבכו בשל אמירה זו או אחרת (ר' ע"פ 364/73 זיידמן נ' מ"י,פ"ד כח(2) 620, 624 (1974).
 1. לתשומת לב בית משפט כי בעניין סעיף 13 קיימת הוראה מפורשת כי ההגנה המוענקת בו הינה מפני כלהליך פלילי או אזרחי, ולא רק הליך "בשל לשון הרע", וכאמור ברישא לסעיף 13: "לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי…." (והשווה לסעיפים האחרים בחוק איסור לשון הרע בהם הוספה התוספת "בשל לשון הרע"). המסקנה לפיה אין לאפשר עקיפת ההגנות שבסעיף 13 באמצעות העלאת עילות נלוות אחרות נקבעה גם בת"א 3811/03 חביב נ' חפץ; ת"א 14408/05 שדה נ' חושן; בש"א 182516/08 לינדנשטראוס נ' פיינבלום; ת"א 4831/08 אלחדף נ' פרץ.
 1. לנוכח הלכת רע"א 1104/07 חיר נ' גיל לפיה ההגנה הקבועה בסעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע היא הגנה מוחלטת, יש לדחות את כל עילות התביעה של התובעים על הסף. התובעים, אשר היו ערים להגנה המוחלטת שמוקנת למכתבו של נתבע 2 פעלו בערמה וניסו בתצהיריהם להעלות את הרושם הכוזב ממש כאילו מכתבו שנשלח רק למשטרה הופץ ברבים בכלל ובקרב הקהילה הבוכרית בפרט, בעוד שהלכה למעשה המכתב הגיע לרשות היחידה החוקרת בלבד ולא הופץ ברבים כלל.
 1. מסעיף 32 לתצהיר הנתבע 2 שלא נסתר עולה כי המכתב נרשם לכל מאן דבעי אך מאחר ולא ידע את שמו של האדם במשטרה אליו יגיע המכתב וכן את שמה של היחידה החוקרת שמטפלת בקבלת המכתב, אך כוונתו היתה שהוא ממוען למשטרה בלבד ולא לאף גורם אחר. ואכן, היחידה החוקרת היא הגורם היחיד שקיבל את המכתב והמכתב לא נשלח לשום גורם אחר ומתצהיר עדותם הראשית של התובעים אין כל ראיה המעידה היפוכו של דבר.
 1. לפיכך, הטענות של התובעים בתצהיריהם כאילו שהם מגיעים לאירועים ואנשים מתלחששים סביבם בשל תוכן המכתב הן טענות בדים אשר בינן ובין האמת אין כלום והראיה החותכת למופרכות הטענות של התובעים היא שפרט לעדותם המגמתית הם לא השכילו לזמן לעדות אף עד רלוונטי אחד אשר נחשף לדידם לתוכן המכתב ואף לא הצביעו בתצהיריהם על אף שם קונקרטי של אדם שנחשף למכתב!
 1. כך אישר התובע בחקירתו הנגדית בפה מלא כי אין לו ידיעה אישית על אף אדם שנחשף למכתבו של הנתבע 2 אשר נשלח כאמור למשטרת ישראל בלבד.

 

 1. יתרה מכך, העד היחיד שזומן לעדות מטעם התובעים, מר ___ אישר שהוא בעצמו נחשף למכתבו של נתבע 2 רק בעקבות כך שהתובעים הציגו בפניו מכתב זה.
 1. ויודגש כי התובעים בעצמם נחשפו לתוכן המכתב רק בעקבות עתירתם לבית משפט לחשיפת חומרים שהיו בתיק המשטרה. על עובדה זו ניתן ללמוד בנקל  מבקשתם לבית משפט במסגרת ת.א __ בו עתרו למתן צו להורות למשטרת ישראל להציג את חומר החקירה בעניין __.
 1. לאחר שבית משפט נעתר לבקשת התובעים למתן צו למשטרה במסגרת ת.א __ הגישו התובעים באותו תיק בקשה להארכת מועד להגשת תצהירי עדות ראשית כאשר הנימוק המרכזי לבקשתם זו היה מושתת על חשיפתם לראשונה של תוכנו של מכתבי למשטרה.
 1. בהחלטת בית משפט מיום ___ שניתנה במסגרת __, אשר ניתנה בבקשת התובעים להארכת מועד להגשת תצהיריהם, דחה בית משפט את בקשת התובעים להארכת מועד להגשת תצהיריהם על מנת לאפשר להם לצרף את הנתבעים לתביעה שניהלו נגד מר __, כעולה ממוצג 10.
 1. בחקירתו הנגדית אישר התובע כי נחשף למכתבו של נתבע 2 במשטרה רק בעקבות הצו: "………"
 1. תמונה עובדתית דומה עלתה וצפה באופן מובהק אף מחקירתה הנגדית של התובעת: "…."

 

 1. מכאן שבניגוד לתמונה שובת הלב אותה ניסו התובעים בערמה להציג לבית משפט כאילו מכתבו של הנתבע 2 הופץ ברבים הרי שלנוכח הסמיכות הרבה בין המועד שבו נודע לתובעים לראשונה על קיום המכתב לבין מועד הגשת תביעתם בתיק דנן ברור כי מדובר בעוד טענת בדים של התובעים, אשר יודעים כי הפורום היחיד שקיבל את מכתבו זה היחידה החוקרת בלבד.
 1. עוד יצוין כי התובעים ניסו לבלבל ולהטעות את בית משפט בעצם טענתם כאילו הנתבע 2 כתב שני מכתבים שונים למשטרה למרות שידוע להם כי מדובר במכתב אחד פעם אחת הוא בכתב ידו ובפעם שניה כאשר הוקלד ככל הנראה על מנת לאפשר לגורמי החקירה קריאה יותר נוחה של המכתב! למרות שהתובעים יודעים שמדובר במכתב אחד לא התביישו לנסות להטעות את בית משפט כאילו מדובר בשני מכתבים וזאת על מנת לנסות בצורה מלאכותית להעצים את תביעתם הקנטרנית והקטנונית ולהקנות לה אופי דרמטי ורציני. (לעניין זה ראה גם עמוד 60 שורות 10-33 לפרוטוקול הדיון).
 1. התובעים אף ניסו להטעות בסיכומיהם בעצם טענתם כאילו הנתבע 2 הודה שמכתבו כלל דיבה חמורה וכי אם היה יודע שהמכתב יופץ לא היה כותב דבר כזה (סע' 51 ו- 53 ג' לסיכומי התובעים) בשעה שהנתבע 2 נשאל בעמ' 57 ש' 19-21 לפרוטוקול שאלה היפותטית לפיה אם היה יודע שהמכתב שכתב למשטרה יופץ בתיבות הדואר של ____ על ידי נתבע 1 עדיין היה כותב את המכתב ועל כך בלבד השיב בשלילה והסביר כי לא היתה לו כל כוונה להתערב בהליך המשפטי בין האחים אלא לסייע לבנו של נתבע 1 בלבד.
 1. התובעים נמנעו מהבאת עדים לביסוס גרסתם הכוזבת כאילו מכתבו של הרב נשוא תביעתם נחשף ברבים ואף לא טרחו להצביע בכתב תביעתם ו/או בתצהיריהם על עד כלשהו שנחשף לתוכן המכתב! מכאן שמתקיימת בעניינו ההלכה  "שמעמידים בעל-דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו. כלל זה מקובל ומושרש הן במשפטים אזרחיים והן במשפטים פליליים, וככל שהראיה יותר משמעותית, כן רשאי בית המשפט להסיק מאי-הצגתה מסקנות מכריעות יותר וקיצוניות יותר נגד מי שנמנע מהצגתה." (ע"א 548/78 שרון נ' לוי) .
 1. יש לגנות גם את הניסיון השערורייתי של התובעים להטעות את בית משפט בסיכומיהם לסבור כאילו הנתבע 2 הודה בעדותו בבית משפט שמכתבו פורסם ברבים (סעיפים 46, 53-54 לסיכומי התובעים) בשעה שהנתבע 2 כלל לא הודה בכך, שכן בעמוד 56 לפרוטוקול הדיון אליו הפנו התובעים בסעיף 46 לסיכומיהם נשאל על ההליך המשפטי שהתנהל בין התובעת לבין הנתבע 1 בתיק הירושה ועל כך בלבד השיב כי "כל העולם ידע על זה" ולא על המכתב נשוא התביעה כפי שניסו לטעון התובעים!
 1. מהמקובץ עולה בבירור כי כל טענות התובעים בתצהיריהם כאילו מכתבו של הנתבע 2 הופץ ברבים התגלו כטענות בדים שכן, התובעים בעצמם נחשפו לראשונה למכתבו של הנתבע 2 רק במהלך חודש אוגוסט 2017 וגם זאת רק בעקבות צו בית משפט להורות למשטרה לחשוף חומרים בעוד שתביעתם בעילת לשון הרע הוגשה לבית משפט חודש ימים בלבד לאחר מכן ובמהלך חודש ספטמבר 2017.

דחיית התביעה מחמת הבעת דעה אישית, הגנת אמת והשתק פלוגתא

 1. טענת התובע בסעיף 46 לתצהירו כאילו הנתבע 2 נתן הכשר למעשיו של ___ איננה נכונה בעליל שכן במכתבו למשטרה כלל לא הביע כל דעה או עמדה ביחס למעשיו של _______ בפן הפלילי וכל שביקש היה לתת עדות אופי לרקע שקדם לביצוע העבירה על ידי הנאשם בשל הפגיעה באביו על ידי התובעת לנוכח טענותיה הכוזבות כלפיו כאילו התעלל בהוריו המנוחים! (סעיף 43 לתצהיר הנתבע 2 וכן ראה עמוד 41 שורות 5-15 ועמוד 48 שורות 25 -30 לפרוטוקול).
 1. ואכן, בהליך המשפטי שהתנהל נגד מר __ במסגרת תיק פלילי ______ מצא לנכון גם ביהמ"ש לא למצות את הדין עם הנאשם חרף מעשיו בכך שבגזר דינו לא מצא לנכון בהתחשב בנסיבותיו האישיות להרשיע אותו. זאת ועוד, בית משפט בעצמו כתב בגזר דינו כי אחת הסיבות לאי הרשעתו בפלילים של מר __ נובעת בשל הסכסוך המתמשך שקדם למעשיו שהיה קשור לפגיעה באביו על ידי התובעים בתיק דכאן!: ובלשון ביהמ"ש בגזר דינו: "יש לתת משקל לרקע לביצוע העבירה שעניינו סכסוך מתמשך, הקשור בפגיעה באביו של הנאשם על ידי המתלוננים. מובן, כי אין בכך כדי להצדיק התנהלות לא תקינה ועבריינית של הנאשם, אולם בבוא בית המשפט לשקול את המלצת שירות המבחן, עליו לתת ביטוי גם לרקע לביצוע העבירה, כפי שאף מנחה המחוקק". (ראה מוצג 11)
 1. הנה כי כן, אף בית משפט עצמו קבע כי יש לתת משקל לרקע לביצוע העבירה של __ בשל הפגיעה הקשה באביו על ידי התובעים בתיק דכאן ולכן היתה קיימת לגיטימיות מלאה שהנתבע 2 ישלח את מכתבו למשטרת ישראל בו ביקש אף הוא מגורמי האכיפה לתת את המשקל המתאים לרקע ביצוע העבירה ובוודאי שלא על מנת להצדיק אותה.
 1. זאת ועוד, מקריאת גזר הדין שניתן בעניינו של מר ____ עולה כי גם לפי עמדת תסקיר שירות המבחן היה מקום שלא להרשיע את הנאשם וכן להתחשב בנסיבות ביצוע מעשיו בשל תלונות השווא של התובעים כלפי אביו אשר בעטיין אביו של __ נקלע למשבר נפשי קשה ואף חלה בסוכרת: (עמוד 7, שורות 8-15 לגזר הדין שניתן ביום ____ במסגרת ת"פ __ מוצג 11).
 1. מהאמור לעיל, עולה כי גם לפי עמדת בית משפט שלום, שנתן את גזר דינו של הנאשם בהליך הפלילי, תוך אימוץ עמדת תסקיר שירות המבחן היה מקום להקל עם הנאשם בשל מסכת השקרים שהפיצו התובעים בתיק דנן על אביו של הנאשם ולא להרשיעו ולכן לא נפל גם כל רבב במכתב שכתב הנתבע 2 למשטרה במסגרתו אף הביע את דעתו  האישית כי אין למצות איתו את הדין בנסיבות העניין!

 

 1. גם לגופו של עניין, אין במכתב כל פרסום ממשי שמכפיש את התובעים, מלבד הבעת דעה אישית של נתבע 2 בדבר פרסומים שאינם אמת שהתובעת ייחסה לנתבע 1 ואשר כללו תיאורים אכזריים אודות אלימות פיזית שכביכול הפגין כלפי הוריו המנוחים. הראיה לכך שהפרסומים אינם אמת עולה, בין היתר, מפסק דינו של ביהמ"ש מיום _____ שניתן במסגרת ת"ע __ במסגרתו נדחתה כל התנגדותה של התובעת לצוואות הוריה המנוחים. התנגדות שהיתה מבוססת, בין היתר, על מסכת כזבים והכפשות אישיות שלה כלפי אחיה הנתבע 1 כאילו התעלל בהוריו המנוחים! (מוצגים 4-6).
 1. דא עקא, שבפסק דינו של בית משפט לענייני משפחה נדחו כל טענות התובעת כלפי הנתבע 1 בעניין יחס אלים ומחפיר שנקט כביכול כלפי הוריו תוך שבית משפט קבע בפסק דינו החלוט כי : "…"

 

 1. 49. זאת ועוד, במסגרת סעיף 146 לפסק הדין אף צויין מכתב שהגישה התובעת כנגד הנתבע 1, אשר במסגרתו הודתה בפה מלא כי הנתבע 1 טיפל במסירות בהוריו המנוחים: "………"
 1. ואכן ממצאי פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה תואמים כיד לכפפה את שרשם הנתבע 2 במכתבו למשטרה (מוצג 1): "מהיכרותי מקרוב את משפחת __ אני יודע באופן אישי עד כמה הוקיר מ' אביו של __ את הוריו ועד כמה טיפל במסירות נפש וכיבוד הורים שלא ניתן לתאר, מאחר שאנו גרים באותה השכונה. במו עיני חזיתי בו בבקרים בערבים ובלילות כאשר הוא מבקר את אמו שהייתה גרה מולו, מטפל בה, מאכל אותה  ושומר עליה"
 1. בנסיבות אלו, כמובן שהדברים שנאמרו ע"י התובעת הם שקרים אכזריים שנועדו להכפיש את שמו של נתבע 1. כל תיאוריהם על יחס אכזרי ואלים כביכול שנקט הנתבע 1 כלפי הוריו המנוחים לא עולה בקנה אחד עם ההתרשמות רבת השנים של הנתבע 2 ומאות אנשים בקהילה ובמשפחה הקרובה והמורחבת ואף לגביהם מתקיים השתק פלוגתא שמונע מהתובעים לטעון היפוכו של דבר בהליך הנוכחי.

סיכום

 1. לאור כל האמור במצטבר לעיל, עולה כי לא עומדת לתובעים כל עילת תביעה כנגד הנתבע 2, בעוד שלנתבע 2 עומדת הגנה מוצקה ומוחלטת מפני התביעה, לרבות ההגנה המצויה בסעיף 13(5) לחוק, הגנת אמת בפרסום והשתק פלוגתא.
 1. לבסוף לא נותר אלא להפנות את בית המשפט הנכבד לאמור בסעיף 59 לתצהירו של התובע ממנו "יצא המרצע מהשק" עת מתברר שהסיבה האמיתית להגשת התביעה כנגד הנתבע 2 היא סברתם של התובעים כי בשל מכתבו למשטרה לא הסתיים ההליך הפלילי נגד בנו של הנתבע 1 בהרשעתו הפלילית ובלשון התובע בסעיף 59 לתצהירו: "חשוב לי להוסיף כי מכתבו של הרב היטה את הכף ובגללו לא קיבל __ הרשעה פלילית, ברור לי שלולא מכתב זה היה __ מקבל עונש חמור יותר ומכתב זה שהינו שקרי וודאי השפיע על מקבלי ההחלטות ועל פסק הדין להיות עדין יותר".
 1. מכאן שהתובע בעצמו הודה בתצהירו כי עילת תביעתם האמתית של התובעים כנגד הנתבע 2 נובעת אך בשל רצונם העז לנקום בו בשל חוסר שביעות רצונם מתוצאות ההליך הפלילי אשר הסתיים למגינת לבם באי הרשעתו בפלילים של בנו של הנתבע 1 וכמובן שאין לתת יד לכך.
 1. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד, לדחות את התביעה שהוגשה כנגד הנתבע 2 ולחייב את התובעים לשאת בהוצאותיו וכן בהוצאות הנתבע 1 בגין הליך מחיקת התביעה כנגדו.

______________________

ניר טולדנו, עו"ד

ב"כ הנתבעים