מתי תינתן לנתבע שקיבל רשות להתגונן הזכות לתיקון כתב הגנה

מתי תינתן לנתבע שקיבל רשות להתגונן הזכות לתיקון כתב הגנה? 

 

כלל בית משפט לא יתיר לנתבע שניתנה לו רשות להתגונן לתקן את כתב הגנתו, באופן שיועלו בו טענות הגנה חדשות שלא העלה בתצהירו שניתן בבקשת הרשות להתגונן (ראו: דוד בר אופיר
סדר דין מקוצר בהלכה הפסוקה מהדורה 11 עמ' 265-268) אך אין בכך כדי   לשלול מתן היתר לתיקון כתב הגנה ,אם בשל גילוי נתון חדש שלא היה ידוע קודם לכן קודם לכן בידי הנתבע ,אם משום שהתיקון המבוקש אינו מהווה חריגה בולטת מהטיעונים שנטענו בבקשת הרשות להתגונן , ואם בשל סיבה מוצדקת אחרת. גורם חשוב בשיקול הדעת של בית המשפט , בבואו להככיע בבקשה זו הוא  חשיבותו של התיקון המבוקש לבירור השאלות השנויות במחלוקת (השוו: תקנה 524 לתקנות סדר הדין האזרחי   התשמ"ד 1984).

בהחלטה שניתנה לאחרונה בבית משפט מחוזי בתל אביב במסגרת ת.א 50979-05-11 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נגד אנטוני מרק פולק נעתר בית משפט ( כב' השופט יונה אטדגי לבקשת הנתבע והתיר לו לתקן את כתב ההגנה חרף העובדה שהתיקון המבוקש היה לאחר מתן הרשות להתגונן וזאת מנימוקי ההחלטה.