מס' תיק: 8/111/2020 שובל גרופ בע"מ נ' נציגות הבית המשותף- המגינים 32 חיפה

8-111-2020