מס' תיק: 6/692/2021 סבלין אלכסנדרה נ' דוד צבי נ' הפניק חברה לביטוח פס"ד מיום 24.05.22

סבלין אלכסנדרה נ' הפניקס חברה לביטוח