מס' תיק: 6/213/2019 נציגות הבית המשותף התע"ש 26 כפר סבא נ' ספאמדן בע"מ

213-2019