מס’ תיק: 3/181/2018 סיטרוק מכלוף מרקו רונה נגד נציגות הבית ברח' הרצל 163

3-181-2018