מסמך הבעת רצון בהתאם לחוק הכשרות המשפטית ואפוטרופוס מהו ולמה הוא חשוב?

מסמך הבעת רצון

מסמך הבעת רצון מהו?     

מסמך הבעת רצון לפי החוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 הוא מסמך שנותן אפשרות משפטית להורה של קטין או לאפוטרופוס שהוא קרובו, לציין מי יהיה זהות האפוטרופוס שיחליף אותו בעתיד אם לא יוכל למלא את תפקידו.

מסמך הבעת רצון מאפשר אם כן להורים בכלל  ולהורה יחידני בפרט ואף לאפוטרופוס על אדם בגיר  לבחור את האדם שיוכל להחליפו כאפוטרופוס במידה ולא יוכל למלא את תפקידו בכוחות עצמו.

במסמך הבעת רצון אין מינוי אוטומטי של אפוטרופוס חלופי אך בית המשפט ייתן עדיפות למינוי מי ששמו צוין  במסמך הבעת הרצון, כאפוטרופוס לקטין ויורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבמסמך הבעת הרצון, והכול זולת אם ראה שהדבר לא מתיישב עם טובת הקטין.

מסמך הבעת רצון – מי רשאי לערוך אותו?

  • הורה של קטין.
  • אפוטרופוס שמונה על ידי בית משפט לאדם שהוא קרוב משפחה.
  • מי שדואג ללא צו מינוי אפוטרופסות לענייניו של האדם.

מהם התנאים לעריכת מסמך הבעת רצון?

מסמך הבעת רצון ייערך בכתב וייחתם בפני עורך דין. עודך הדין חייב להיות מי שעבר הסמכה מיוחדת אצל  האפוטרופוס הכללי לעריכת מסמך הבעת רצון לפי החוק.

ההורה או אפוטרופוס שחותם על המסמך הבעת רצון הוא מבין את משמעותו, תוצאותיו ומטרותיו.

יש אפשרות למנות במסמך הבעת הרצון אפוטרופוס יחיד, מספר אפוטרופוסים, או תאגיד בעניין אדם בגיר.

ענייני האפוטרופוס המחליף

בעניינים האישיים האפוטרופוס המחליף חייב לדאוג לרווחתו האישית, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים של האדם. קיימת אפשרות לבקש למנות אפוטרופוס אחד או יותר או אפוטרופוס מחליף .

אפוטרופוס המחליף לעניינים רפואיים חייב לדאוג לעניינים הבריאותיים בלבד.

אפוטרופוס לענייני רכוש חייב לדאוג לטיפול בנכסיו, כספו והתחייבויותיו של החסוי. קיימת אפשרות ממונה האפוטרופוס המחליף  כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך.

מה ההבדל בין יפוי כח מתמשך לבין מסמך הבעת רצון?

הבעת רצון הוא מסמך שאפוטרופוס כותב עבור ולמען הקרוב שלו שכן הוא מכיר את העולם של הקרוב והוא חושש מי ינהל את ענייני הקרוב כאשר הוא כאפוטרופוס לא יוכל למלא את מקומו בעוד שביפוי כח מתמשך הממנה קובע מי ידאג וינהל את ענייניו במידה והוא לא יכול לתפקד .

לייעוץ ו/או קבלת הצעת מחיר בקשר לעריכת מסמך הבעת רצון התקשרו עכשיו:  03-9309677 או 052-3589798 כתובתנו: רח’ רבין 4 פתח תקווה, בסר סיטי בניין T, קומה 18 (ליד יכין סנטר).

חקיקה רלוונטית:

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון), התשע"ז-2017.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע) תש"ל-1970.

 טופס מסמך הבעת רצון