מחירון שרותי נוטריון מעודכן – 2023

מחירון שרותי נוטריון –  2023

 מהות השרותמחיר כולל מע"מ

עותק נוסף

 

1אימות חתימה – חותם יחיד208 ₪82 ₪
2אימות חתימה – שני חותמים290 ₪82 ₪
3אישור הצהרה – חותם יחיד211 ₪82 ₪
4אישור הצהרה – שני חותמים295 ₪82 ₪
5אישור העתק – עמוד אחד82 ₪27 ₪
6אימות הסכם ממון461 ₪ 80 ₪
7אישור צוואה – חותם יחיד303 ₪ 92 ₪
8אישור צוואה – שני חותמים457 ₪ 92 ₪
9אישור תרגום – תעודת לידה262 ₪82 ₪
10אישור תרגום – תעודת פטירה262 ₪82 ₪
11אישור תרגום – תעודת נישואין470 ₪82 ₪
12אישור תרגום – תמצית רישום470 ₪82 ₪
13אישור תרגום – תעודת בגרות470 ₪82 ₪
14אישור תרגום – תעודת יושר470 ₪82 ₪
15יציאת נוטריון מהמשרד 676 ₪ – שעה ראשונה885 ₪ – שעה וחצי