בית המשפט ביטל הסכם מתנה להעברת זכויות במשק חקלאי מאב לבתו בשל התנהגות מחפירה של הבת

האם ניתן לבטל הסכם מתנה להעברת משק חקלאי מאב לבתו בשל התנהגות מחפירה של הבת?
סוגיה זו נדונה לאחרונה בפסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה בנצרת במסגרת תה"ס 47590-04-13 ש.נ. נגד א.ב.מ.
בפסק הדין מיום 18.5.14 קבע כב' סגן הנשיא אסף זגורי כי האב רשאי לבטל את הסכם המתנה בעקבות התנהגותה המחפירה של הבת וזאת מכח סעיף 5(ג) לחוק המתנה הקובע כי נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו אם היתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי נותן המתנה או בני משפחתו.

האם למינהל מקרקעי ישראל קיימת עילת תביעה ישירה כנגד מושב בגין בניה לא חוקית שביצעו בעלי נחלה בשטח המושב?

לאחרונה עדים אנו לתופעה עגומה במסגרתה מגיש מינהל מקרקעי ישראל חדשות לבקרים תביעות אישיות נגד מושבים בטענה שהם אחראים כביכול לחריגות בניה ו/או בניה שלא כדין בשטח השייך לתושב נחלה, למרות שאין למושב כאגודה כל אמצעי פיקוח ו/או אמצעי אחר למניעת הדבר.

תמ"ש 34371-08-11 א.א. נ' ש.א. ואח' אישור מינוי תובע כבן ממשיך למרות העדר רישומו באגודה סוכנות ומנהל מקרקעי ישראל.

בית משפט מחוזי פטר בפסק דינו חבר אגודה מהשבה של דמי שכירות אותם קיבל בגין השכרת משתלה לצד ג' בשל נתונים חריגים

בע"א 3138-11-13 מדינת ישראל נגד עיון ואח' – (כב' השופטים יצחק ענבר, יהודית שבח ושאול שוחט ) דחה באופן חלקי את ערעור מינהל מקרקעי ישראל על פסק דינו של בית משפט שלום וקבע בתיק בו ייצג משרדנו חבר אגודת כפר אז"ר כי בנסיבות העניין אין לחייבו בתשלום למינהל בגין שכרת משתלה לצד ג' למרות שהדבר נעשה תוך הפרה של הסכם המשבצת החקלאית וזאת מנימוקי פסק הדין.

האם רשאי מינהל מקרקעי ישראל להתנות הארכת תקופת חכירה בתניית שינוי יעוד, המאפשרת לו לבטל את החכירה, במקרה של שינוי יעוד הקרקע? האם ניתן לחייב את המינהל לחתום על חוזה חכירה בנוסחו המקורי ללא תניית שינוי הייעוד? האם הופלו התובעות לרעה בחוזה החכירה החדש, לעומת חוכרים אחרים בחלקות סמוכות, כגון חברת "כור"?. אלה השאלות שעמדו במרכזו של פסק דין שניתן במסגרת ת"א 4771-60 טישלר ישראלה ואח' נ' רשות הפיתוח ואח'

ת"א 01-20-02502 א.נ.ג.ר. דלקים בע"מ ואח' נ' עיזבון ביטון ואח' החלטה של בית משפט השלום בקריות מיום 28.11.16 העוסק באפשרות עיקול זכויות בן ממשיך בנחלה חקלאית או מתן פסק דין הצהרתי על זכות זו לבקשת נושה.

עמ"ש 54474-05-16 ש.ב נגד פ.פ פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים מיום 21.12.16 העוסק בערעור וערעור שכנגד על פסק דין שנתן בית משפט לענייני משפחה בחיפה שניתן בשתי תביעות: תמ"ש 12703-06-12 בו דחה בית משפט את תביעת התובע למתן סעד הצהרתי לפיו הינו בעל הזכויות במשק והורה על פירוק השיתוף במשק. ותמ"ש 37017-03-14 בו קיבל בית משפט את תביעת התובעת לתשלום דמי שימוש ודחה את תביעתה לתשלום הפיצוי המוסכם.

האם ניתן לבטל מינויי של בן ממשיך במשק?
תמ"ש 2801-10-14 פלוני ואח' נגד אלמוני ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בקריית גת מיום 13.12.16 התובעים בתיק זה מבקשים לבטל את מינויים של בנם וכלתם כבנים ממשיכים במשק מחמת התנהגות מחפירה וטעות. כב' השופטת פאני גילת כהן דחתה את התביעה וחייבה את התובעים לשאת בהוצאות הנתבעים.

עמ"ש 5174-09-15 אץג ואח' נגד א.מ ואח' פסק דין של בית המשפט המחוזי- לוד ערעור על פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון מיום 31.05.15 ,במסגרתו התקבלה תביעת המשיבים 1 ו 2 לסילוק ידם ופינוים של המערערים ממשק מס' 17 במושב עזריה ,ומנגד נדחתה תביעתם של המערערים כנגד המשיבים למתן סעד הצהרתי לפיו הם בעלי זכויות במשק ולפיצול רישומי של המשק בינם לבין המשיבים 1 ו 2.

האם זכאית התובעת למחצית משוויו של משק X ,הרשום על שם הנתבע ואשר הזכויות שבו הועברו לו מידי אמו המנוחה, בעודה בחיים, לפני נישואיהם ?
תמ"ש 62162-03-014 א.ד נגד ש.ד ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בבאר שבע מיום 06.03.2017 העוסק בבני זוג שהתגרשו בהסכם גירושין כולל שקיבל תוקף של פסק דין התובעת טוענת כי היא זכאית למחצית שווי המשק שבו התגוררו, טענתה העיקרית היא, כי הזכויות במשק ניתנו לה ולנתבע במשותף לפני נישואיהם על ידי אימו המנוחה של הנתבע ורק בסמוך לגירושין התברר לה כי הזכויות הועברה ברישום אך על שמו של הנתבע. התובעת עצמה מודעת להיעדר האפשרות לרישומה בפועל כבעלת מחצית המשק נוכח הוראות הדין הספציפי החל על המשק. לפיכך התבקשה הצהרה לפיה נוכח היות המשק רכוש משותף לצדדים, זכאית התובעת למחצית משוויו. הנתבע עותר לדחיית התובענה, לשיטתו, כאשר עסקינן במשק חקלאי אין חלים הכללים שחלים ביחס לשיתוף ספציפי בדירת מגורים. לשיטת הנתבע זכותיותיה של התובעת היו אך ורק בבית המגורים, שבו הזכויות פורקו בהסכם.

תמ"ש 199-12-12 צ.מ נ' נ.מ. ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בנצרת מיום 18.04.2017 דחיית תביעה לפסק דין הצהרתי על בן ממשיך עוד בחיי האם.