אפוסטיל (אישור בצרפתית) הוא מונח המתאר אישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה, המאשר כי התעודה רשמית, מקורית, והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך.

אפוסטיל נועד בין היתר לאשר את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל.

באמנת האג נקבע, כי במקום ההליכים פרוצדוראלים לאישור חתימת הנוטריון במדינה זרה , יטביעו המדינות החתומות על האמנה "תעודה לפי האמנה", תעודה זו נקראת אפוסטיל


מסמך המאושר בחותם נוטריון, יוכר לצורך מתן אפוסטיל על ידי פקיד בית המשפט המוסמך, לאחר שיוודא כי הנוטריון אכן מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים על ידי שר המשפטים.