תמ"ש 18304-07-14 ו.ק. ואח' נגד ד.ב. ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בנצרת מיום 20.04.17 בני זוג מפרסמים בפייסבוק (ואחות האשה משותפת) פרסומים קשים ביותר, הכוללים בין השאר גידופים, כינויי גנאי ומייחסים לאחותם, בעלה ואביו גזל, גניבה, תרמית ואף ניסיון לרצח של אם  המשפחה בה טיפלו מספר שנים בשל הרעה במצבה הבריאותי.

האם עומדת לנתבעים הגנת "אמת דיברתי" או הגנת תם הלב ב"הגנה על עניין אישי וכשר" או שמא מדובר בפרסומים כוזבים המצדיקים השתת פיצוי כספי הולם? בפסק הדין הנ"ל שניתן על ידי כב' השופט אסף זגורי נדחו כל טענות ההגנה של הנתבעים והם חויבו לפצות את התובעים בסכום חריג של 250,000 ש"ח וכן הוצאות משפט!

חקיקה:

חוק איסור לשון הרע  התשכ"א -1965

דוגמא לכתב תביעה לשון הרע

דוגמא לכתב הגנה  לשון הרע