העברת בעלות ברכב לבן/ת זוג לאחר פטירתו של בעל הרכב במשרד הרישוי הכיצד?

העברת  בעלות ברכב לבן/ת זוג לאחר פטירתו של בעל הרכב במשרד הרישוי, הכיצד?

חוק הירושה מסדיר את עיזבונו של אדם במותו, בין היתר את מיטלטליו. הסדרת רישום המיטלטלין הנוגעת לכלי רכב במקרה בו המנוח לא הותיר אחריו צוואה מעוגנת בסעיף 11(א) לחוק הירושה וכן בתקנה 285 לתקנות התעבורה.

סעיף 11(א) לחוק הירושה קובע כי: "בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העזבון …"

סעיף 285 (ב) לתקנות התעבורה קובע כי: "על אף האמור בתקנת משנה (א) (1), רשאית רשות הרישוי לרשום על שם בן זוגו של המוריש רכב נוסעים פרטי או רכב פרטי דו שימושי שהיה רשום על שם המוריש ערב פטירתו ושנטל לפי סעיף 11(א)(2) לחוק הירושה, התשכ"ה – 1965 ,אם המציא לרשות הרישוי כי הוא בן הזוג היחידי של המוריש, וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר"

מכאן, שאם אדם שהלך לבית עולמו היה בעלים של רכב, אותו לא הוריש בצוואה לאף אדם אחר וביום מותו היה לו בן/ת זוג, הרי שבן/ת הזוג יורש/ת את הרכב ויכול/ה להעביר את הבעלות ברכב על שמו/ה עוד לפני מתן צו ירושה בעניינו של המנוח.

איפה ניתן להעביר בעלות ברכב לבן/ת זוג לאחר מותו של בעל הרכב?

שינוי רישום בעלות ברכב יבוצע אך ורק במשרד הרישוי.

מה המסמכים הנדרשים לצורך העברת הבעלות ברכב ע"ש בן/ת זוג של המוריש במשרד הרישוי?

לצורך העברת בעלות ברכב במשרד הרישוי על שם בן/ת הזוג של בעל הרכב שנפטר ולא הוריש את רכבו לאחר במסגרת צוואה יש להמציא למשרד הרישוי את המסמכים הבאים:

  1. תעודת זהות מקורית של בן/ת הזוג. 
  2. רישיון רכב
  3. תצהיר חתום בפני עו"ד שם יצהיר בן הזוג של המנח מפורשות כי היא/הוא היה/תה בן/ת זוגו/תו היחיד/ה וכי הם חילקו משק בית משותף וכי המוריש לא ציווה את הרכב לאחר.

מאחר וישנם סוגי רכב נוספים אשר במהותם נכנסים לקטגוריה של רכב נוסעים ועל מנת לקיים את תכלית תקנה 285 נקבע כי ניתן לקבל תצהיר גם לרכב נוסעים, לאופנוע שאינם משמשים לצרכי עסק או מסחר או ל:

– אוטובוס זעיר פרטי.

– רכב משא במשקל כולל עד 5000 ק"ג המשמש להסעת נוסעים, כאשר מספר הנוסעים הרשום  ברישיון הוא ארבעה נוסעים לפחות )מלבד הנהג)

וזאת בנוסף לרכב נוסעים פרטי ולרכב נוסעים דו שימושי.

האם השירות של העברת הבעלות ברכב לבן/ת זוג כרוך בתשלום אגרה?

השרות עצמו אינו כרוך בתשלום אגרה. בסיום שינוי רישום הבעלות יונפק לבעלי הרכב החדש רישיון רכב. יחד עם זאת:

כאשר במועד העברת הבעלות ברכב רישיון הרכב היה לא בתוקף – יחויב בעל הרכב החדש באגרה ממועד שינוי הבעלות ועד תום תוקף עתידי של רישיון הרכב.

כאשר במועד העברת הבעלות ברכב רישיון הרכב היה בתוקף – יונפק לבעל הרכב החדש רישיון רכב חדש – ללא תשלום אגרה.

העברת בעלות מחיר

מחיר העברת בעלות ברכב של אדם שניפטר אינו קבוע בחוק וכל עורך דין שמתמחה בכך רשאי לדרוש סכום אחר. יחד עם זאת, לא מדובר בעלות גבוהה יחסית. לצורך הכנת תצהיר של בן הזוג/ידוע בציבור הדרוש להעברת בעלות יש להגיע למשרד עורך דין בפתח תקווה עם תעודת זהות או רישיון נהיגה וכן עם רישיונות הרכב.

משרדנו מספק שרות של עריכת תצהיר של בן זוג של אדם שנפטר והותיר אחריו רכב , הדרוש לצורך העברת הבעלות ברכב במשרד הרישוי על שם בן/ת זוג של המוריש אשר לא הותיר אחריו צוואה במסגרתה הוריש את הרכב שהיה בבעלותו לאחר.

לקבלת שירות בעניין זה צרו קשר עם משרדנו או חייגו עכשיו – 03-9309677 או 052-3589798.