יתרונות של יפוי כח מתמשך על פני הליך מינוי אפוטרופוס בבית משפט

יתרונות יפוי כח מתמשך על פני הליך מינוי אפוטרופוס על ידי בית משפט

1. שליטה ובחירה:

 • יפוי כח מתמשך מאפשר לכם לבחור מראש את זהותו של האדם שתרצו שיטפל בענייניכם הרכושיים והרפואיים ובכך לשמור על השליטה בחייכם גם במצב בו לא תוכלו לקבל החלטות בעצמכם. לעומת זאת, בהליך מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט, לא ניתנת לכם ברוב המקרים האפשורת לבחור את הזהות של האפוטרופוס ובמקרה של מחלוקת בין קרובי המשפחה בית משפט ימנה אדם או גוף חיצוני שינהל את עניינכם!

2. שמירה על רצונותיו האישיים של האדם:

 • יפוי כח מתמשך מאפשר לכם להגדיר מראש את רצונותיכם בנוגע לטיפול רפואי, מקום מגורים בו תחיו בעתיד כאש ריפוי הכח יופעל , טיפול אישי , התנהלות כספית ועוד. לעומת זאת, אפוטרופוס אינו מתחשב בהכרח ברצונות האישיים שלכם בין היתר כי בשלב זה לא תוכלו להביע את דעתכם בצלילות ומכאן שהאפוטרופוס יוכל לקבל  החלטות שאינן תואמות את רצונותיכם הטבעי.

3. חיסכון בזמן ובעלויות:

 • הליך מינוי אפוטרופוס בבית משפט עשוי להיות ארוך ומייגע, ולכרוך בעלויות משפטיות גבוהות. הליך יפוי כח מתמשך הוא הליך פשוט ומהיר יותר, אינו כרוח כלל בתשלום אגרה וזול יותר בהרבה.יפוי כח מתמשך יתרונות

4. מניעת סכסוכים משפחתיים:

 • מינוי אפוטרופוס עלול להוביל למחלוקות וסכסוכים בין בני משפחה זאת  כאשר לא מושגת השכמה לגבי זהות בן המשפחה אשר יתמנה כאפוטרופוס לרכוש ולגוף .יפוי כח מתמשך לעומת זאת, עשוי למנוע סכסוכים מאחר והממנה בוחר מגדיר מראש את המיופי כח שאותם הוא מבקש למנות ואף יכול להגדיר מראש את סמכויותהם ואופן פעולתם גם במקרה של מחלוקת
 • .
 • 5. שקיפות ופיקוח:
 • יפוי כח מתמשך מאפשר לכם להגדיר מנגנוני פיקוח על פעילות מיופי הכח , ולוודא שההחלטות שהם מקבלים תואמות את רצונותיכם. ניתן לחייב את מיופי הכח לדווח לאפוטרופוס הכללי וניתן שלא לחייב.
 • מינוי אפוטרופוס בבית משפט מחייב הגשת דוחות תקופתיים על ידי האפוטרופוס שממונה לגבי מצבת הכנסותיו והוצאותיו של החסוי וכן לבקש אישורים מראש לכל פעולה חריגה בנכסיו.

6. גמישות:

 • יפוי כח מתמשך מאפשר לכם להגדיר תנאים שונים ומגוונים, בהתאם לצרכים ולרצונות האישיים שלכם וזאת , בין היתר באמצעות מתן הנחיות והוראות מקדימות ביפוי הכח לרבות הוראות שנועדו להגביל גישה לקבלת מידע מטעם קרובים שאותם מציינים. מינוי אפוטרופוס הוא כלי פחות גמיש, ועשוי שלא להתאים לכל מצב.

7. שמירה על כבוד האדם:

 • יפוי כח מתמשך מאפשר לאדם לשמור על כבודו ועל עצמאותו, גם במצב בו הוא זקוק לעזרה. לעומת זאת, מינוי אפוטרופוס עלול להיתפס כפגיעה בכבודו ובשליטתו של האדם בחייו.

8. תחושת ביטחון:

 • יפוי כח מתמשך נותן לכם תחושת ביטחון וידיעה שגורלכם נמצא בידיים שלכם ושל אנשים שאתם סומכים עליהם .מינוי אפוטרופוס עלול להוביל לחוסר ודאות וחוסר ביטחון לגבי עתידכם.

9. הכרה משפטית:

 • יפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי מחייב, המוכר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים.
 • מינוי אפוטרופוס הוא הליך משפטי מורכב, וייתכן שיהיה צורך לנהל את ההליך מספר חודשים לא מועטים  עד קבלת הכרה במינוי .

10. תרומה לחברה:

 • יפוי כח מתמשך תורם לחברה על ידי הקלה על מערכת המשפט ומניעת סכסוכים משפחתיים.
 • מינוי אפוטרופוס הוא הליך שדורש משאבים רבים של מערכת המשפט.

שרותי משרדו של עורך דין ונוטריון ניר טולדנו לעריכת יפוי כח מתמשך

יפוי כח מתמשך הוא כלי משפטי יעיל וחשוב המאפשר לכם לשמור על השליטה בחייכם, להבטיח את רצונותיכם. משרדו של עורך דין ונוטריון ניר טולדנו בעל הסמכה לעריכת יפוי כח מתמשך ובמידת הצורך ישמח לספק לכם את השירות .