ייפוי כח מתמשך

מהו ייפוי כח מתמשך? האם קיימים מנגנוני פיקוח ? מי יכול למנות מיופה כוח? מי יכול להתמנות כמיופה כוח? למענה לשאלות אלו, ומידע נוסף ומקיף בנושא זה הנכם מוזמנים להיכנס למאמר משרדנו בנושא ייפוי כח מתמשך.

יפוי כח מתמשך מחיר 

כמה עולה לערוך ייפוי כח מתמשך?

לא נקבע בחוק כל מגבלת מחיר בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו,לפי ניסיונו ולפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש. טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך בשוק נע בין 2,000 ש”ח + מע”מ ל8,000 ש”ח + מע”מ בהתאם למורכבות.

לקבלת הצעת מחיר להכנת ייפוי כח מתמשך על ידי עורך דין בפתח תקווה ניר טולדנו אשר הנו בעל ניסיון רב בהכנת ייפויי כח, צרו קשר עם משרדנו או חייגו 03-9309677.

You are currently viewing ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כח מתמשך מהו ולמה צריך אותו?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבטים מסוימים ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.
האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

משרדו של עורך דין ונוטריון בפתח תקווה ניר טולדנו בעל הסכמה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כח מתמשכים וכן ובעל ניסיון רב בתחום.

להצעת מחיר אטרקטיבית ולקבלת הנחה מיוחדת לרגל תקופת הקורונה לעריכת יפוי כח מתמשך  חייגו עכשיו 03-9309677 052-3589798 או השאירי פרטיכם בטופס המצורף ונשוב אליכם בהקדם.

 • האם קיימים מנגנוני פיקוח בייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

בנסיבות אלה סבר המחוקק שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים.
יחד עם זאת ישנם מספר "איזונים ובלמים", שמטרתם לוודא שייפוי הכוח אכן נערך מבחירה ומרצון חופשי שלך תוך הבנה מלאה של תוצאותיו, המאפשרים פיקוח על מיופה הכוח:

 • ייפוי הכוח ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין, אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי .
 • נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפויי כוח מתמשכים.
 • האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.
 • הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.
 • מי יכול למנות מיופה כוח?

  הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18) המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו.

 • מי יכול להתמנות כמיופה כוח?

  החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד"  כלומר מי שאינו תאגיד ,מעל גיל 18.

כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו). כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת,
נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח ,מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

 • מינוי מספר מיופי כוח במקביל ומיופה כוח חליפי

  ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח. אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.עורך דין צוואה הדדית

 • סוגי העניינים שניתן לכלול בייפוי הכוח המתמשך

  ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים
  לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך

 • ולבחירתך.

משרדו של עורך דין ונוטריון בפתח תקווה ניר טולדנו בעל הסכמה מיוחדת של האפוטרופוס הכללי לעריכת יפוי כח מתמשכים וכן ובעל ניסיון רב בתחום.

להצעת מחיר אטרקטיבית ולקבלת הנחה מיוחדת לרגל תקופת הקורונה לעריכת יפוי כח מתמשך  חייגו עכשיו 03-9309677 052-3589798

 • עריכת ייפוי הכוח המתמשך

  ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד על גבי טופס ייעודי מקוון. (לא ניתן לערוך
  ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל(. הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.  את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין. על עורך הדין (או בעל המקצוע הטיפולי) להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקה או חולשה.

באפשרותך לקבוע" הנחיות מקדימות" בהן תפרט את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמך או פעולות שיינקטו בשמך. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.

חשוב- אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תתנגד לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקשת את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הכוח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת בעבר.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עו"ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות מטעמו.

 • הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

  הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו.
  ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית.

 • כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף

  ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל
  החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, כולם
  או חלקם) זאת, בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך.
  החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע
  כי אינך מבין בדבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הבנתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים.
  תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליך אשר יכולים להעיד על סמך הכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר, או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.
  בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע.

מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.
לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע.

 • ייפוי כוח בתוקף

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור
האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכי ההפקדה והכניסה לתוקף).

 • סמכויות וחובות מיופה כוח

  מיופה כוח מוסמך לקבל בשמך כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים
  שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן אתה היית מוסמך לקבל או לבצע, הכול
  בהתאם להוראות החוק ולהנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

 • ביטול ופקיעת ייפוי הכוח המתמשך

באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו.

עליך להודיע על כך למיופה הכוח ,ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

חקיקה רלוונטית:

 1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.
 2. תקנות הכשרות המשפטית והאפטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, התשע"ז 2017).

 

ייפוי כח מתמשך מחיר כמה עולה לערוך ייפוי כח מתמשך ליחיד ולזוג?

לא נקבע בחוק כל מגבלה בגין עריכת ייפוי כח מתמשך, וכל עורך דין שעבר הסמכה על ידי משרד המשפטים רשאי לדרוש שכר טרחה לפי ראות עיניו, לפי ניסיונו ולפי מורכבות הנושא והזמן הנדרש. טווח המחירים לעריכת ייפוי כח מתמשך בשוק נע בין 2,000 ש"ח + מע"מ ל 5,000 ש"ח + מע"מ וסך של 3,500 ש"ח + מע"מ כאשר מדובר בעריכת יפוי כח מתמשך לשני בני זוג. לעניין זה יצוין שלא ניתן לערוך יפוי כח מתמשך לשני בני זוג במסמך אחד כפי שניתן לעשות למשל בצוואה הדדית ויש לערוך יפוי כח מתמשך נפרד לכל אחד מבני הזוג.

לקבלת הצעת מחיר להכנת ייפוי כח מתמשך על ידי עורך דין ונוטריון ניר טולדנו אשר הנו בעל ניסיון רב בהכנה ועריכת ייפויי כח מתמשך חייגו עכשיו  052-3589798 או שלחו הודעת ווצאפ ותקבלו מענה אנושי מידי אונליין.

_______________________

אולי יעניין אותכם גם >

אישור כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך

אפוטרופסות, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון 

בקשה למינוי תומך

דף מידע – קבלת החלטות נתמכת

טופס הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך

טופס וויתור על סודיות של מיופה כוח

טופס ייפוי כוח מתמשך מונגש

ייפוי כח מתמשך – הפן המעשי

מידע בעניין הליך הגשת בקשה למינוי תומך בקבלת החלטות

מצגת – ייפוי כח מתמשך

נוהל – מינוי תומך החלטות על ידי בית המשפט

פסק דין בנושא ייפוי כוח מתמשך- תמש 8182-02-18

קבלת החלטות נתמכת

אפוטרופסות, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון

מדיניות הוועדה בקשר עם עניין אישי בעריכת ייפוי כוח מתמשך 

מסמך הבעת רצון

הנפקת כרטיסי חיוב בחשבון ממנה. בחודש יוני 2021, הופץ נייר עמדה של האפוטרופסה הכללית, שמטרתו לקדם הנפקה של כרטיסי חיוב, הן למיופי ומיופות הכוח ובנסיבות מסוימות – גם לממנים ולממנות.

הפצה להערות הציבור של מסמך הבנות של האפוטרופוס הכללי עם הבנקים, שמטרתו הקלת ההתמודדות הפיננסית של ממנים וממנות ושל מיופות ומיופי הכוח. המסמך פורסם להערות הציבור ביולי 2021.

הטבות בעמלות בחשבונות הבנק של אנשים עם מוגבלות – מכתב מטעם בנק ישראל לבנקים המפרט אילו הטבות על הבנקים לתת בכל הנוגע לחשבונות בנק של אנשים עם מוגבלות. רוב הממנים והממנות שייפוי הכוח בעניינם נכנס לתוקף נכנסים תחת הגדרת אדם עם מוגבלות ולכן אנו ממליצים לכם מיופות ומיופי הכוח לוודא מול הבנק כי ההטבות האלה ניתנות בחשבונות הממנים.

מדריך לממנה – ביולי 2021 פורסם באתר האפוטרופוס הכללי מדריך למבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך. המדריך מופנה בעיקרו אל הממנות והממנים אך גם מיופי ומיופות הכוח ועורכי ועורכות הדין, עורכי ייפוי הכוח, יוכלו למצוא בו מידע שימושי רב.

נייר עמדה בנושא השקעת כספי ממנה – ביום חמישי האחרון, הועלה לאתר האפוטרופוס הכללי נייר העמדה המעודכן בנושא השקעת כספי ממנה בייפוי הכוח המתמשך. הנייר המעודכן מאפשר ביצוע ההשקעות בחשבון של ממנה בייפוי כוח מתמשך גם בהיקף כספים של למעלה ממיליון ש"ח, זאת בתנאי שמדובר בהשקעה אצל האפ"כ.

מסמך ביצוע פעולות במוצרים פנסיונים למיופי כוח בייפוי הכוח המתמשך שנכנס לתוקף

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים
לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך.

ייפוי הכוח המתמשך ייערך וייחתם על ידי עורך דין , אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

הדבר תלוי במורכבות עריכת יפוי הכח המתמשך . טווח המחירים בשוק נע בין 2,000-6000 שח.