טפסים הוצל”פ

 
 
 

  הוצאה לפועל טפסים להורדה מעודכנים לשנת 2019

לנוחיותכם ריכזנו את מרבית טפסי ההוצאה לפועל העדכניים, כפי שמופיעים ברשות האכיפה והגבייה, הן טפסי הוצל”פ חייבים כגון בקשה בטענת פרעתי, בקשה לעיכוב הליכים/ ביטול הגבלות, צו תשלומים וכיוצ”ב וכן בקשות זוכים כגון בקשה לביצוע שטר, בקשה לתובענה על סכום קצוב , בקשה להטלת הגבלות ועוד. 

טפסי פתיחת תיקים 

חייב הוצאה לפועל

טופס 200- בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה

טופס 201-ביצוע משכון/משכנתא

טופס 202-ביצוע מכוח פקודת המיסים

טופס 203- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב       

טופס 205- בקשה לביצוע שטרות והמחאות

טופס 206- בקשה לביצוע פס”ד כספי

טופס 207- בקשה לביצוע פס”ד כספי מזונות/ מזונות ביטוח לאומי

טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה

טופס 210- נתוני חישוב קרן

בקשות חייבים

הנחיות להגשת בקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים    

דף הסבר לערב

הנחיות להגשת בקשת חייב לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ 

ייפוי כוח כללי – הוצאה לפועל

כתב ערבות

תצהיר

טופס 7 – בקשת חייב לאיחוד תיקים

טופס 55 – בקשה לצו הפטר

טופס 214- בקשה לעיכוב/ ביטול/ חידוש הליכים

טופס 218- התנגדות / פרעתי

טופס 222- צו תשלומים/ חייב מוגבל/ איחוד תיקים

טופס 233 -בקשה לצו חיוב בתשלומים

טופס 234-בקשה לחיוב צד שלישי בחוב הפסוק

טופס 236- טענת פרעתי

בקשות זוכים

 שאלון וכתב ויתור על סודיות

טופס 10- התנגדות למתן הפטר חייב מוגבל באמצעים

טופס 213- בקשה למסירת מידע

טופס 300- בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג’

טופס 333-בקשה לכלול חייב במרשם חייבים משתמטים

טופס 500- בקשת זוכה – מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק הדין

טופס 501- בקשה לשליחת אזהרה חוזרת מסירה אישית

טופס 503-בקשה להקטנת קרן

טופס 504- נקיטת הליכים – עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה

טופס 505-נקיטת הליכים – פינוי עשיית מעשה הוספת צו עשה

 טופס 506-נקיטת הליכים – הטלת הגבלות על חייב ועיכוב יציאה מהארץ

טופס 507-בקשה לפתיחת תיק מחדש

טופס 508 -נקיטת הליכים- עיקולי צד ג’ עיקול כספי זוכה

טופס 509 -טופס בקשה לצו הבאה

טופס 510-טופס בקשה לצו מאסר

טופס 511 – בקשה להעברת תיק למסלול מזונות

טפסי כינוס נכסים-

טופס 224- בקשה למינוי כונס/ת נכסים

טופס 225- דו”ח כונס/ת ראשוני- הליכים מקדמיים בהתאם לצו המינוי

טופס 226- דו”ח כונס/ת ביניים

טופס 227- בקשה לאישור מכר

טופס 228- דו”ח כונס/ת כספי

טופס 229- דו”ח כונס/ת סופי- סיכום פעילות הכונס/ת

טופס 232- (988) בקשה כללית כינוס

התחייבות כונס נכסים

ויתור סודיות כונס נכסים

טפסי כל המשתמשים-

טופס 223- טופס הוספת גורם בתיק

טופס 235-צירוף תיק לתיק איחוד או ביטול תיק איחוד

טופס 400- זימון לדיון או לחקירת יכולת

 טופס 401-ביטול או דחיית דיון

טופס 402-בקשה להחלטה במעמד צד אחד (בהעדר)

טופס 403-בקשה להעברת תיק הוצאה לפועל

טופס 404-בקשה לחילוט ערבון-עיכוב כספים

טופס 405-בקשה למתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר

טופס 406-בקשה לסגירת תיק

טופס 407-בקשה לשינוי חשבון בנק לבא כוח מייצג

טופס 988 – טופס בקשה כללית 

תצהיר מוסר 2019

 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן