טפסים הוצל"פ

 
 
 

  הוצאה לפועל טפסים להורדה מעודכנים לשנת 2021

לנוחיותכם ריכזנו את מרבית טפסי ההוצאה לפועל העדכניים, כפי שמופיעים ברשות האכיפה והגבייה, הן טפסי הוצל"פ חייבים כגון בקשה בטענת פרעתי, בקשה לעיכוב הליכים/ ביטול הגבלות, צו תשלומים וכיוצ"ב וכן בקשות זוכים כגון בקשה לביצוע שטר, בקשה לתובענה על סכום קצוב , בקשה להטלת הגבלות ועוד. 

טפסי פתיחת תיקים 

חייב הוצאה לפועל

טופס 200- בקשה לביצוע חוב חלוט לפי הוראות חוק כביש אגרה

טופס 201- בקשה לביצוע משכון/משכנתא

טופס 202-בקשה לביצוע שעבוד מכוח פקודת המיסים

טופס 203- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב       

טופס 205- בקשה לביצוע שטרות והמחאות

טופס 206- בקשה לביצוע פס"ד כספי

טופס 207- בקשה לביצוע פס"ד כספי מזונות/ מזונות ביטוח לאומי

טופס 209- בקשה לביצוע פסק דין עשה

טופס 210- טופס נתוני חישוב קרן

בקשות חייבים

הנחיות להגשת בקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים    

דף הסבר לערב

הנחיות להגשת בקשת חייב לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ 

ייפוי כוח כללי – הוצאה לפועל

כתב ערבות

תצהיר

טופס 7 – בקשת חייב לאיחוד תיקים

טופס 55 – בקשה לצו הפטר

טופס 214- בקשה לעיכוב/ ביטול/ חידוש הליכים והגבלות

טופס 218- טופס לבקשת התנגדות

טופס 222- בקשה לביטול של הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים / שינוי ההגבלות

טופס 233 -בקשה למתן צו חיוב תשלומים / שינוי צו חיוב בתשלומים

טופס 234-בקשה לחיוב צד שלישי בחוב פסוק

טופס 236- בקשת חייב בטענת פרעתי

בקשות זוכים

טופס 529 – שאלון וכתב ויתור על סודיות

טופס 10- התנגדות למתן הפטר חייב מוגבל באמצעים

טופס 213 – בקשה למתן צו מידע אודות החייב

טופס 300- בקשת זוכה לעיקול ברישום אצל גורמי צד ג'

טופס 333-בקשה לכלול חייב במרשם חייבים משתמטים

טופס 500- בקשת זוכה – מתן הוראה לפינוי מושכר בהתאם לפסק הדין

טופס 501- בקשה למשלוח אזהרה חוזרת / ביצוע מסירה אישית של אזהרה

טופס 502 – בקשת זוכה להגדלת / הוספת קרן חוב

טופס 503-בקשה להקטנת קרן

טופס 504 – נקיטת הליכים – עיקול מיטלטלין / מקרקעין / כלי תחבורה

טופס 505-נקיטת הליכים – פינוי עשיית מעשה הוספת צו עשה

 טופס 506-נקיטת הליכים – הטלת הגבלות על חייב ועיכוב יציאה מהארץ

טופס 507-בקשה לפתיחת תיק מחדש

טופס 508 -נקיטת הליכים- עיקולי צד ג' עיקול כספי זוכה

טופס 509 -טופס בקשה לצו הבאה

טופס 510-טופס בקשה לצו מאסר בתיק מזונות

טופס 511 – בקשה להעברת תיק למסלול מזונות

טפסי כינוס נכסים-

טופס 224- בקשה למינוי כונס/ת נכסים

טופס 225- דו"ח כונס/ת ראשוני- הליכים מקדמיים בהתאם לצו המינוי

טופס 226- דו"ח כונס/ת ביניים

טופס 227- בקשה לאישור מכר

טופס 228- דו"ח כונס/ת כספי

טופס 229- דו"ח כונס/ת סופי- סיכום פעילות הכונס/ת

טופס 232- (988) בקשה כללית כינוס

התחייבות כונס נכסים

ויתור סודיות כונס נכסים

טפסי כל המשתמשים-

טופס 174 – בקשה לקבלת מידע על גובה החוב מזונות

טופס 211 – בקשה לביצוע הליך

טופס 213 – בקשה למתן צו מידע אודות החייב

טופס 223- בקשה להוספת גורם בתיק

טופס 235-בקשה לצירוף תיק לתיק איחוד או ביטול תיק איחוד

טופס 400- בקשה זימון לדיון או לחקירת יכולת

 טופס 401-ביטול או דחיית דיון

טופס 402-בקשה להחלטה במעמד צד אחד (בהעדר)

טופס 403-בקשה להעברת תיק הוצאה לפועל

טופס 404-בקשה לחילוט ערבון-עיכוב כספים

טופס 405-בקשה למתן תוקף של החלטה לפשרה או הסדר

טופס 406-בקשה לסגירת תיק

טופס 407-בקשה לשינוי חשבון בנק לבא כוח מייצג

טופס 701 – בקשה כללית חדלות פירעון

טופס 702 – תביעת חוב חדלות פירעון

טופס 703 – ייפוי כוח להגשת תביעת חוב – חדלות פירעון

טופס 704 – תצהיר לתביעת חוב – חדלות פירעון

מדריך להפקה מקוונת של אישורי מקרקעין להגשת בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון

דוח בקרת ביניים – למילוי על ידי נאמן

טופס פרטים נלווים לעדכון הרשאה לחיוב חשבון בנק

טופס 988 – טופס בקשה כללית 

טופס 512 – בקשה לקבלת מידע על כניסת החייב לארץ / ביטול המידע

מרכז פומבי לרכישה התקנה רישוי ושירות

טופס 408 – בקשה לשינוי ייצוג ופרטי חשבון בנק בא כוח מייצג

טופס 410 – תגובה לבקשה על פי דרישת רשם

טופס 528 – שאלון והנחיות זוכה במסלול המקוצר

טופס 19 א – נוסח מכתב התראה לחייב טרם פתיחת תיק סכום קצוב

טופס 208 – חישוב מזונות תקופתיים (שוטפים)

טופס 600 – הוספת גורם: חייב / זוכה

טופס 700 – עמדות נושה להצעה לגיבוש הסדר תשלומים לפי סעיף 191 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

טופס הצהרה – מספר זוכים בתיק

טופס טבלת פירוט דמי מזונות שוטפים – כאשר קיים חוב עבר תקופה שאינה רצופה

טופס טבלת הוצאות – מזונות

טופס תצהיר מוסר 

בקשה לפריסת חוב מזונות – ביטוח לאומי

טופס מסירת פרטים על העברה בנקאית

אגרת מידע לחייב בתיק מזונות

אגרת מידע לזוכה בתיק מזונות

טופס הרשאה לחיוב חשבון (תשלום בהוראת קבע)

טבלאות ריביות

אגרת לחייב בהוצאה לפועל – הליך עיקול מיטלטלין

אגרת לחייב בהוצאה לפועל – הליך עיקול מיטלטלין (בערבית)

אגרת לחייב בהוצאה לפועל – הליך עיקול מיטלטלין (ברוסית)