טופס הזמנה לדין בסדר דין רגיל

בבית משפט השלום                                                                                ת.א. _________

ב____________

 

 

 

התובע   :                       __________ ת.ז. ________________

                                    ע"י ב"כ ____________________

                                    מרחוב ________________

                                    טל: ___________  פקס: _____________

                                                            -נגד-

הנתבע  :                       ___________ת.ז ______________

                                    מרח' _________________

אל:       הנתבע מר ____________

            מרח' ___________

הזמנה לדין

הואיל והתובעת הגישה לבית משפט השלום ____________ תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה תוך 30 יום מיום שהומצאה לך הזמנה זו.

אם לא תעשה  כן, תהיה לתובע  הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

 

יום

 

חתימת פקיד בית משפט