חיוב מתווך לשלם פיצוי לרוכשי דירה בגין נזקי צנרת בשל מצג עובדתי לא נכון שהציג בעת רכישת הדירה

 
בת"ק 30176-08-10 פסח ואח' נ' תיווך שלום ואח' שנדון בבית משפט לתביעות קטנות בקרית גת נדונה תביעה שהגישו בתיה ואלעד פסח (להלן: "התובעים")  כנגדהמתווך,  מר יחיאל שלום (להלן":הנתבע") אשר באמצעותו ובתיווכו רכשו דירה.

לטענת התובעים בבואם לחתום על עסקת התיווך לרכישת הדירה, ועל אף שהדגישו בפני הנתבע כי הם חסרי ניסיון וידע בתחום הנדל"ן, הצהיר בפניהם הנתבע כי מדובר בדירה ששטחה 110 מ"ר וכי כל הצנרת בדירה "חדשה חדשה" (

ואולם, לאחר רכישת הדירה הסתבר להם שהנתבע נהג בחוסר תום לב וברמאות בכך שהסתיר מהם, לטענתם, פגמים חמורים בצנרת הדירה – הכל על מנת שעסקת התיווך תצא אל הפועל והנתבע יקבל את דמי התיווך עליהם סיכמו הצדדים.

לטענת התובעים, הנתבע הפר הנתבע את סעיף 8 לחוק המתווכים התשנ"ו 1996 96, הקובע כי על המתווך חלה חובת הגינות, זהירות, נאמנות ומיומנות.


לאחר שבית משפט שמע את עדויות הצדדים הוא קבע כי  יש להעדיף את טענת התובעים, כי הנתבע מסר להם, בשלב הראשון, טרם החתימה על זיכרון הדברים, כי מדובר בדירה בה הצנרת תקינה. . לפיכך אין מנוס מן המסקנה כי מדובר היה במידע לא בדוק, אשר לא נמסר לתובעים על דרך של "כנראה", או "נטען" אלא בטון של "וודאי", ובכך נכשל הנתבע במילוי תפקידו כמתווך.אף על פי כן, יייחס בית משפט אשם תורם משמעותי לתובעים, והורה לנכות מהנזק את אחריותם, בהיקף של שליש מהנזק.

בסופו של יום חייב בית משפט את המתווך לשלם לתובעים 8,000 ש"ח והוצאות משפט.

לקריאת פסק הדין המלא שניתן בת"ק 30176-08-10 פסח ואח' נ' תיווך שלום ואח' הקישו כאן.