חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 ניר טולדנו, משרד עורכי דין

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות