חוזים

 

תנאים מקפחים בחוזה אחיד 

חוק החוזים האחידים נועד להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים, אשר נקבעו על ידי ספק בחוזה אחיד. הגנותיו של החוק נועדו למתן את אי-השוויון המובנה בהתקשרות בחוזה אחיד: מן הצד האחד, ספק אשר הכתיב את כלל תנאי החוזה או מקצתם, ומשתמש בהם להתקשרות עם לקוחות רבים; מן הצד השני, לקוח שהשתתפותו בעיצוב החוזה מינימאלית, אשר מקבל לידיו למעשה חוזה מן המוכן.

 חוזה למראית עין

משמעות חוזה למראית עין הנה, חוזה, בו לא קיימת התאמה מכוונת בין הצהרות הרצון של הצדדים לבין רצונם האמיתי (ג' שלו, דיני חוזים מהדורה שניה, תשנ"ה 167). בלשון אחרת, הצדדים להסכם מסכימים, כלפי חוץ, על הסדר משפטי מסוים, בעוד שכוונתם האמיתית שונה בתכלית.סעיף 13 לחוק החוזים קובע, כי "חוזה שנכרת למראית עין בלבד בטל, אין בהוראה זו כדי לפגוע בזכות שרכש אדם שלישי בהסתמכו בתום לב על קיום החוזה".

אימתי תהא "אכיפת החוזה בלתי צודקת בנסיבות הענין" ומהן אמות המידה הצריכות להנחות את בית המשפט בבואו לשקול שלילת סעד של אכיפה מטעם זה על פי סעיף 3(4) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970? ע"א 5131/10 רחל אזימוב נגד אפרים בנימיני

ביטול חוזה מחמת כפיה ועושק, מתי זה אפשרי?

בסעיף 18 לחוק החוזים, נקבע כי : "מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר נסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה"לפיכך על מנת שהצד שמעונין לבטל את החוזה מחמת עילת העושק עליו להוכיח שלושה יסודות מצטברים: א. הצד המבקש ביטול התקשר בחוזה בזמן שהיה שרוי במצוקה, חולשה שכלית או גופנית או חוסר ניסיון.ב. הצד השני לחוזה ניצל מצוקה זו שלו, ועקב כך נחתם החוזה.ג. תנאי החוזה גרועים מן המקובל, במידה בלתי סבירה מהמקובל.בפסק דין שניתן לאחרונה ביום 20.01.14 במסגרת ה"פ 9250-09-13 אבדן דוד ואח' נגד בנימין חסון ואח' קיבל בית משפט מחוזי ( כב' השופט יהושע גייפמן) תובענה לפסק דין שהגישו בני זוג קשישים נגד הנתבעים במסגרתה ביקשו להכריז על ביטול זיכרון דברים שנחתם למכירת דירתם בבני ברק וזאת מחמת עושק והטעיה. כן ראה עמש 43421-03-13 פלוני נ' פלונית (מחוזי – תל-אביב-יפו, ישעיהו שנלר, קובי ורדי, חגי ברנר) 06/03/2014 במסגרתו  דחה בית משפט ערעור של בן זוג על החלטת בית המשפט לענייני משפחה לבטל הסכם יחסי ממון בו העבירה האישה לבן זוגה מחצית מזכויותיה בדירה ללא תמורה וקבע כי הוכחה עילת העושק.

ה"פ 41901-11-15 בת אור נ' צור פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 29.11.16 העוסק בהשבת נכס לקשישה עקב הטעייתה לחתום על חוזה במתנה. במסגרת התובענה אותה הגישה התובעת היא מבקשת לבטל את הסכם המתנה בטענה כי זה  נערך בחוסר תום לב, תוך ניצול מצוקתה של התובעת והטעייתה וללא גמירת דעת מצדה, וכי כך הדבר גם בנוגע לייפוי הכוח עליו היא חתמה. בנוסף, לטענתה, עו"ד אוחנה אשר לכאורה ייצג את שני הצדדים בעסקה, התעלם מבקשתה של התובעת לבטל את הסכם המתנה והעדיף את האינטרס של הנתבעת. עוד טוענת התובעת כי אליעד,בעלה של הנתבעת, עימו היו לתובעת יחיסם טובים ואף ביקר אותה כאשר התאשפזה, הפעיל עליה לחץ כבד וניצל את מצבה הקוגניטיבי והבריאותי הירודים עד שהיא העבירה את הנכס במתנה וללא כל תמורה לנתבעת,  הדבר נעשה בהסכם ביום 04.05.15 עליו חתמה התובעת בעת שכבר הייתה מאושפזת במחלקה הסיעודית.לטענת הנתבעת, בין התובעת למשפחתו של אליעד, בעלה, שררו יחסים טובים וחמים והיא ראתה באליעד כאילו היה בנה, וגם היא (הנתבעת) סייעה בטיפול בתובעת ודאגה לה ולצרכיה. לטענתה, התובעת נתנה את ביתה במתנה לאליעד ולה כהוקרה על טיפולם המסור בה ובביתה, וכי הסכם המתנה נחתם בידי התובעת מרצונה החופשי ובדעה צלולה. כב' השופט בנימין ארבל, סגן נשיא קיבל את התובענה וקבע כי הסכם המתנה עליו חתמה התובעת ביום 04.05.15 וייפוי הכוח הבלתי חוזר שנחתם על ידיה באותו מועד – מבוטלים.

ת"א 3982-01-12 דור איתן בניה ויזמות בע"מ ואח' נ' פרי ירוחם – חברה לרכב בע"מ ואח' פסק דין של בית משפט השלום בתל אביב – יפו מיום 29.11.16 העוסק בדיני חוזים – נטילת רכבו של מוני פנאן ז"ל מזכה את התובע בפיצוי. התובעת והנתבעת שכנגד, חב' דור איתן בניה ויזמות בע"מ, היא תאגיד רשום אשר במועדים הרלוונטים לתביעה זו עסקה בניהול ושיווק בענפי הספורט השונים, תחת שמה הקודם: "פנאן ספורט ניהול ושיווק בע"מ". הנתבעת והתובעת שכנגד, פרי ירוחם חברה לרכב בע"מ , היא חברה רשומה שעיסוקה בהשכרת רכבים. הנתבע שכנגד, מר ציון נתן הוא מנהלה של התובעת ובעל  המניות היחיד בה. פסק דין מתייחס למחלוקת כספית בין שני צדדים. עניינה של התביעה והתביעה שכנגד החל והסתיים בהסכם לשכירות רכב פאר ולהשתלשלות העניינים לאחר התאבדותו של מר מוני פנאן ז"ל שעשה שימוש ברכב. בין תחילתו וסיומו של ההליך חרג זה, מעת לעת, לדיונים ועניינים אחרים הנוגעים למותו של מר פנאן ולמחלוקות שהוא עורר, או חשף. עוד הייתה התייחסות גם להליכים אחרים המתנהלים לאו דווקא בין הצדדים . חריגות אלה "יושרו" ומוקדו לשאלות העיקריות והיחידות שנכנסו במסגרת  התובענות .

ת"א 34116-05-13 סמי גרדג'י ואח' נגד יחזקאל באשה ואח' פסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו מיום 14.12.16 הדן בהסכם למראית עין וחוזה פסול- הברחת נכסים.התובעים 1-2 הינם הוריו של המנוח גרדג'י יצחק ז"ל. הנתבע 1 הורשע ברצח בכוונה תחילה של המנוח, ונדון למאסר עולם. בגזר הדין שניתן ב-13.07.2009 הפעיל ביהמ"ש את סעיף 77 לחוק העונשין, חייב את הנתבע 1 לשלם פיצויים למשפחת הנרצח. ב-03.06.2008 חתם הנתבע 1 על מסמכי העברת הזכויות בדירה ע"ש אחיו-הנתבע 2. התובעים עתרו בתביעה להצהיר על בטלות עסקת המתנה שנערכה בין הנתבע 1 לבין אחיו- הנתבע 2 ,ולקבוע שהנתבע 1 הוא הבעלים של הדירה . כבוד השופט יהושע גייפמן החליט כי העסקה נעשתה למראית עין וגזר על הנתבע 2 לשלם לתובעים הוצאות משפטיות ע"ס 30,000 ש"ח.

הסכם למראית עין, אשר נועד להתחמק מתשלום חוב הנתבעים
תמ"ש 10932-07-15 ש.י נ' ר.ע ואח' פסק דין של בית משפט לענייני משפחה בתל אביב – יפו מיום 04.12.16 פסק דין זה עוסק בחוזה מכר של דירה למראית עין. התובעת הינה אחותה של נתבעת 1 ונתבע 2 הוא בעלה של נתבעת 1. התובעת נטלה הלוואה עבור הנתבעים. הנתבעים לא עמדו בתשלומים ונפתח כנגדם תיק הוצל"פ בעקבות פסק דין של תביעה כספית. הנתבעים הינם בעלי זכויות בנכס אשר רשומות אצל עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ. לאור גובה החוב ולאחר שהליכי הגבייה שננקטו לא הביאו כספים משמעותיים שקלה התובעת למנות כונס נכסים על זכויות הנתבעים 1 ו-2 בנכס ע"מ לממשו.  לאחר בדיקה של ב"כ התובעת התגלה חוזה מכר למראית עין בו מכרו לכאורה לנכדם את הזכויות בנכס.

חקיקה רלונטית

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א – 1970

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג -1973

חוק חוזה קבלנות, תשל"ד – 1974

חוק החוזים האחידים, התשמ"ג – 1982