וש"ר 34168-04-20 אלכדר אלעביד נגד מדינת ישראל החלטה מיום 04.08.2020

34168-04-20