הסכם ממון בין בני זוג

הסכם ממון בין בני זוג 

מהו הסכם ממון בין בני זוג?

הסכם ממון

הסכם ממון בין בני זוג הוא הסכם הנערך לפני הנישואים במטרה להסדיר, מראש ענייניי רכוש וכספים, אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת אם יעלה קשר הנישואין על שרטון.

בהסכם ממון בין בני זוג ניתן לקבוע הסדרים בקשר לרכוש קיים של כל אחד מבני הזוג טרם הנישואין ואף לגבי רכוש עתידי שבני הזוג יצברו במהלך הנישואין. “הסכם ממון” אינו יכול להערך בין בני זוג בעל פה או באמצעות מסמך בכתב ללא אישור פורמאלי של רשות מוסמכת.

הסכם ממון  בין בני זוג שנערך לפני נישואים ניתן לאישר על ידי  נוטריון בעוד שלאחר נישואים ניתן לאשר הסכם ממון רק על ידי בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני, מאחר ולהסכם יש תוקף משפטי של הסכם גרושים. ניתן לשנות “הסכם ממון בין בני זוג  בהסכמת שני בני הזוג אך כל שינוי חייב אף הוא להיערך בכתב ולקבל אישור של רשות מוסמכת.

בני הזוג  יכולים לקבוע בהסכם ממון  כל מתווה אפשרי לחלוקת הממון ביניהם. יחד עם זאת, בני זוג אינם יכולים להתנות  בהסכם ממון בדבר גובה מזונות הילדים אשר טרם נולדו ואף לא לגבי השאלה על מי מבני הזוג תהיה הזכות לקבלת המשמורת על הילדים.

 לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת הסכם ממון חייגו 03-9309677 

מה הדין במידה ולא נערך הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין?

במידה ובני זוג אינם עורכים הסכם יחסי ממון חל עליהם  חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג 1973 שקובע בעיקרו שבאין הסכם ממון רואים את הצדדים כמסכימים להסדר איזון משאבים. הסדר איזון משאבים קובע שהרכוש שנצבר בנישואים ייחשב כמשותף לבני הזוג גם אם הוא רשום רק על שם אחד מהם למעט מתנות, ירושות ופיצויים בגין נזקי גוף.
עורך דין הסכם ממוןמתי מתעורר צורך לערוך הסכם ממון בין בני זוג?

אחד המקרים המובהקים בהם יש מקום לשקול עריכת”הסכם ממון” בטרם הנישואים  היא שאחד מבני הזוג הינו בעלים של דירה בעוד שלבן הזוג האחר אין נכס שווה ערך.

אומנם, לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, הדירה אמורה להחשב גם במקרה של פרוד כמי ששייכת למי שרכש אותה לפני הנישואים  אך מגמת בתי המשפט לאחרונה לכרסם בזכות זו של בעל הדירה 
מטעמי צדק ובנימוק שכאשר בני זוג חיים שנים רבות מאוד תחת קורת גג אחת נוצרת כוונה אצל בעל הדירה שנרכשה לפני הנישואין כשותף בדירה. 

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת הסכם ממון חייגו 03-9309677

 
מקרה נוסף בו עשוי להתעורר  הצורך בעריכת “הסכם ממון בין בני זוג ” היא כאשר אחד מהורי בני הזוג מעוניין לתת כספים בסכום משמעותי  לבני הזוג לצורך רכישת דירה. במידה ונושא זה לא יבוא לידי ביטוי בהסכם ממון והדירה אף תרשם בחלקים שווים בין בני הזוג לא ניתן יהיה במקרה של פירוד לדרוש כספים אלו חזרה.

הסכם ממון בין בני זוג  כשלעצמו אינו מעיד על חוסר אהבה מספקת מצד בן הזוג שיוזם את עריכתו אלא הוא בא לספק סוג של  “פוליסת ביטוח” במידה של  פרידה תוך הסכמה מראש על חלוקת הרכוש במקרה זה.

הסכם ממון יכול להפיג חששות אצל בן זוג שבא ממעמד כלכלי יותר גבוהה לכך  שבן הזוג האחר נמצא איתו במערכת היחסים מתוך אהבה ולא מתוך אינטרס כלכלי ניסתר . בנישואים שניים הסכם ממון בהחלט יכול להביא לשיפור היחסים בין בני הזוג לבין הילדים שיש לכל אחד מהם מהנישואים הראשונים.

במידת הצורך ניתן לאשר  בפני נוטריון  במשרדנו הסכם ממון לפני נישואין , ואף נוכל לטפל עבורכם בהגשת בקשה לאישור הסכם ממון בבית משפט לענייני משפחה, לרבות ייצוג במסגרת הדיון שיתקיים לאישור ההסכם.

לקבלת הצעת מחיר מיידית לעריכת הסכם ממון בין בני זוג, או לאישור הסכם ממון לפני נישואין על ידי נוטריון התקשרו עכשיו: 03-9309677  052-3589798
סגירת תפריט
דילוג לתוכן