האם חייב נכה שמתנהלים נגד תיקי הוצל"פ במסגרתם הוטל עיקול על רכבו זכאי לאור הוראות סעיף  22 (א)(5) לחוק לבטל את העיקול  על מנת לאפשר לו למכור את הרכב ולרכוש במקומו רכב חדש?

שאלה זו נדונה בלשכת הוצל"פ בתל אביב בפני  כב' הרשם עמית גולן .

רשם הוצל"פ החליט לדחות את בקשת חייב לבטל את העיקול שהוטל במסגרת תיק איחוד על רכבו . רשם הוצל"פ נימק את החלטתו זו בכך ש בקשת החייב לביטול עיקול הרכב לצורך שידרוגו אינה עילה לביטול עיקול הרכב.      

זאת ועוד, זאת ועוד גם כשמדובר בחייב שהוא נכה אשר על חפציו הנחוצים לו לשימוש אישי חל פטור עפ"י החוק, אין לפטור מעיקול מכונית  נכים יקרת ערך השייכת לו, אם אפשר להתאים לצרכיו החיוניים כנכה  מכונית זולה יותר לצרכיו החיוניים כנכה (ע"א 2886/92 כתבי נ' אל גוב, דינים עליון ל 735).

בנסיבות אלו קבע רשם הוצל"פ כי מן הראוי שהחייב יסתפק ברכב יד שנייה ולא ירכוש רכב חדש לצרכיו. 

רשם הוצל"פ הוסיף בהחלטו וקבע כי בהיבט העקרוני הוראת סעיף 22(א)(5) לחוק לא  מונעת הטלת עיקול  על מכונית נכים באופן גורף כמו כן גם את מימוש העיקול אם גובשו התנאים לכך.

לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב

 
 תיק  01-99803-12-9

תאריך : 12 ביוני 2012

 

בעניין:החייב המבקש
    
 
  • נ ג ד –
 
 זוכים שוניםהמשיבים
    
 

                                                                             
החלטה

 

בפני מונחת בקשת החייב מיום 11.6.12 ,הליך נומרטור 120853301 ט לבטל עיקול ברישום רכבו הפרטי של החייב, מ"ר 21-960-68, מסוג סיטרואן שנת ייצור  2009 (להלן: "הרכב").

לטענת החייב ראוי יהיה לבטל העיקול על הרכב, ממספר סיבות    עיקריות, בין היתר, רצון החייב למכור את הרכב או להחליפו בחדש,  תוך ניצול ההטבה המגיעה לו מהמוסד לביטוח לאומי, במסגרתה הוא  רשאי לרכוש רכב חדש בסכום נמוך בהרבה בשל פטור ממס המוענק לו כנכה.

לטענת החייב מדובר בנכס המשמש אותו באופן תדיר ויומיומי בשל  היותו נכה פיזית , כך שלטענת החייב הרכב משמש לשימושו האישי   בגלל נכותו.                                                 

לטענת החייב, ביטול העיקול נדרשת לרכישת רכב חדש. עוד טוען   החייב כי החלפת הרכב תועיל גם עם נושים נוספים כאשר יהיה בידיו רכב אשר שוויו עולה על הרכב אשר ברשותו.

הוסיף וטען החייב בבקשתו כי הוא עומד בצו החיוב בתשלומים.                      

לאחר ששקלתי את טענות החייב החלטתי ליתן החלטתי ללא תגובת    הזוכים .                                                   

לפיכך  הנני מורה כדלקמן-                                   

מטלטלין שהינם ניתנים לעיקול מופיעים תחת רשימה מפורטת בהוראות סעיף 22 (א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 (להלן: "החוק").

בהוראת סעיף 22 (א)(5) לחוק מצוין כי כלים, מכשירים,  מכונות, מטלטלין אחרים ובעלי חיים, השייכים לנכה והנחוצים לו  לשימוש האישי בגלל  נכותו אינם ניתנים לעיקול.               

בקשת החייב לביטול עיקול הרכב מהנימוק על פיו הוא מעוניין   לשדרג הרכב לרכב חדש  אין בה, לכשעצמה, כדי להוות עילה לביטול עיקול הרכב.

אוסיף ואומר כי גם שמדובר בחייב שהוא נכה אשר על חפציו הנחוצים לו לשימוש אישי חל פטור עפ"י החוק, אין לפטור מעיקול מכונית  נכים יקרת ערך השייכת לו, אם אפשר להתאים לצרכיו החיוניים כנכה  מכונית זולה יותר לצרכיו החיוניים כנכה (ע"א 2886/92 כתבי נ' אל גוב, דינים עליון ל 735).

נראה כי רכבו של החייב הינו רכב שווה ערך ,עסקינן ברכב מסוג   סיטרואן ,שנת 2009 ללא רישום בעלים קודמים.                  

ראוי שהחייב יסתפק ברכב יד שנייה ולא ירכוש רכב חדש לצרכיו. 

בהיבט העקרוני הוראת סעיף 22(א)(5) לחוק לא  מונעת הטלת עיקול  על מכונית נכים באופן גורף כמו כן גם את מימוש העיקול אם גובשו התנאים לכך (בר"ע (ת"א) 1829/02 בש"א 10531-02 ברקת נ' בן זיקרי (דינים מחוזי לג (3),551 ).                   

כן טענת החייב על פיה המוסד לביטוח לאומי משלים את שווי רכישת  הרכב בעת שהחייב מחזיר את רכבו הנוכחי לחברה לביצוע הרכישה, גם בטענה זו אין ממש  ולהיפך  מדובר בבזבוז כספי ציבור שלא לצורך ברכישת רכב חדש לחייב אשר יכול להסתפק ברכבו הנוכחי ו/או ברכב אחר ששוויו פחות מרכבו הנוכחי .                             

לאור האמור לעיל לרבות עובדת שוויו הגבוה של הרכב בבעלות החייב ולגישתו של החייב אשר מעניין הוא לשדרג את רכבו לרכב חדש -שנת ייצור  2012  זאת במקום לבצע את ההיפך הגמור שהוא רכישת רכב זול יותר לשימושו האישי,  אני מורה בזאת על השארת העיקול על כנו.

 


___________
עמית גולן, רשם