האם הסכם תיווך בין מתווכים חייב להערך בכתב או שיכול להיות גם בעל פה?

 
בת.א  35922/07 (שלום תל אביב) מרדכי עוז נגד משה עזרא נדונה תביעה שהגיש מתווך בשם מרדכי עוז ( להלן: "התובע") נגד מתווך אחר בשם משה עזרא ( להלן: "הנתבע") לתשלום דמי תיווך בסך של 27,152 ש"ח בגין
שיתוף פעולה בינהם כמתווכים בקשר למכירת דירה וחלוקת דמי התיווך שהתקבלו ממכירתה.

בין המתווכים לא נכרת הסכם בכתב לשיתוף הפעולה בינהם ובפסק הדין נדונה השאלה האם יש מקום להחיל את הוראות חוק המתווכים שמחייבת מתווך להחתים לקוח כתנאי לזכאותו בדמי תיווך גם ביחסים בין מתווכים.


בפסק דינו קבע ביתמשפט כי הוראות חוק המתווכים במקרקעין, תשנ"ו – 1996 (להלן: "חוק המתווכים") אינן מתייחסות להסכמי שיתוף פעולה בין מתווכים במקרקעין לבין עצמם אלא דנות במערכת היחסים שבין מתווך במקרקעין ללקוחו בלבד, ומשכך, לא ניתן להקיש מדרישת הכתב כאמור בסעיף 9 (א) לחוק המתווכים, להסכמי שיתוף פעולה בין המתווכים ובין עצמם.

עוד קבע בית משפט כי 
אין חולק שקיימים הסכמי שיתוף פעולה בין מתווכים במקרקעין בכתב, אך אין בהם כדי לסתור את העובדה שהסכמים כאלו נעשים גם בעל פה.

משכך, קיבל בית משפט ( כב' השופט עודד מאור) את התביעה שהגיש התובע וחייב את הנתבע לשלם לתובע את מלוא סכום תביעתו בצירוף הוצאות משפט בסך 5,000 ש"ח+מע"מ.

לקריאת פסק הדין המלא שניתן בת.א  35922/07 (שלום תל אביב) מרדכי עוז נגד משה עזרא הקש כאן